=== Ο Salaz αναλαμβάνει την επιτάχυνση της καταβρόχθισης των κρατικών τραπεζών και της υπόλοιπης ΔΗΜΟΣΙΑΣ περιουσίας…..

  === Η κρεντίτ αγκρικόλε θα αποζημιωθεί στο ακέραιο για τα ποσοστά που είχε στην ΑΤΕ και αλλαχού…..

  === Και μη χειρότερα με τους πούστηδες που μπλέξαμε….

Απάντηση