=== Έχω γράψει για τον χάρτη που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τις μελέτες του Αλβανόφιλου Αλβανολόγου Milan Šufflay, με τίτλο «Codex Αlbanicus» σαν συνέχεια των μελετών του επίσης Αλβανόφιλου Jireček, δια του οποίου αποκαλύπτεται, τόσο η ύπαρξη του Άρβανου, όσο και η συνύπαρξή του χρονικά σε διαφορετικό μέρος από την Άρμπεν (ή Άρμπερ – Αρμπερία της περιοχής Αυλώνα).

  === Παρ΄ όλα αυτά, αν η προπαγάνδα θέλει να διαστρεβλώνει και να διαγράφει και να διαβάλει την ιστορία των Αρβανιτών, δηλαδή των ΕΛΛΗΝΩΝ που κατάγονταν από τη περιοχή των Αρβάνων και μετά από πολλούς πολέμους εξαναγκάσθηκαν σε εξορία, με αποτέλεσμα να μεταναστεύουν κατά κύματα, πρωτίστων προς νότο (ΕΛΛΑΔΑ) και δευτερευόντως προς δυσμάς (Ιταλία), βρίσκει τους τρόπους της παραπληροφόρησης.

  === Προς το παρόν, η έρευνά μου επικεντρώνεται στο να καταδείξω, ότι το Άρβανον και η περιοχή Άρβανα ήσαν υπαρκτά από τον 11ον αιώνα και δεν ήταν μια τυχαία φανταστική αναφορά της Άννας Κομνηνής σε ένα χωριουδάκι χωρίς καμία σημασία. Επίσης με ενδιαφέρει να αποδειχθεί, ότι άλλη περιοχή είναι τα Άρβανα όλων των ιστορικών μελετών, και εντελώς άλλη η περιοχή Αρμπερία, με την οποία η Αλβανική προπαγάνδα επιδιώκει να ταυτίσει για ευνόητους λόγους.

  === Έτσι σήμερα σας παρουσιάζω ακόμα έναν χάρτη, που δείχνει τη περιοχή των ΑΡΒΑΝΩΝ στην Αλβανία και αναφορές δύο ακόμα ερευνητών της ιστορίας, που επιβεβαιώνουν τα όσα έχω γράψει μέχρι τώρα. Κάποτε κάποιοι, αφού έμαθαν για τη κωμόπολη Άρβανον, για να ανατρέψουν την αλήθεια της ομοιογένειας των Ελληνικών πληθυσμών που εκδιόκονταν κατά κύματα από τα Αλβανικά δουκάτα, χλεύαζαν και έλεγαν «μα πως είναι δυνατόν, τόσες χιλιάδες πρόσφυγες από την Αλβανία προς την Ελλάδα, να προέρχονται από ένα χωριουδάκι»
Η διαφορά είναι, στο ότι δεν μιλάμε για ένα χωριουδάκι, αλλά για ολόκληρη περιοχή, που κάλυπτε περίπου το 60% της Βορείου Ηπείρου ή το 30% τουλάχιστον της σημερινής Αλβανίας. Αυτή η περιοχή αποκαλύπτεται παρακάτω:

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στα Αγγλικά: Η εικόνα περιγράφει την τοποθεσία Άρβανον του 11ο αιώνα.
Πηγή: «L’Albanie entre Byzance et Venise» 248 τόμος Συλλογής Μελετών, συμπληρωμένες με σχόλια.
Συλλογή Μελετών, τόμος 248 της ανατύπωσης με αναφορές σε σχόλια. — Συγγραφέας Alain Ducellier — Έκδοση εικονογραφημένη, επανεκτύπωση αντιτύπων της αρχικής έκδοσης με αναφορές σε σχόλια, του 1987 ISBN 0860781968 , 9780860781967.
Σύμφωνα με τον Alain Ducellier, το φρούριο της Petrela ήταν το σημείο πρόσβασης προς την περιοχή που είναι γνωστή με αυτό το όνομα (Άρβανον) — «Για δεύτερη φορά, ή Άννα Κομνηνή, αναφέρεται στην ισχυρή θέση του κάστρου Petrela, δια του οποίου ελέγχεται ο κύριος δρόμος πρόσβασης στη περιοχή του Άρβανου….
Για την θέση του Άρβανου, βλέπε επίσης, τη προσωπική μελέτη, για την ιστορία στα τέλη της βυζαντινής αυτοκρατορίας, Τόμος 242 της Ανατύπωσης Συλλογής Μελετών με τα αναφερόμενα σχόλια, του συγγραφέα Donald Nicol MacGillivray, Έκδοση Ανατύπωσης εικονογραφημένης έκδοσης με αναφορές και σχόλια, του 1986 ISBN 0860781909, 9780860781905 σελίδα.
160 «Η γεωγραφική θέση του μυστηριώδους «Άρβανον» έχει προσδιορισθεί επιτέλους, χωρίς καμία αμφιβολία και το θέμα έχει διευθετηθεί, από τις έρευνες του Alain Ducellier. Τον 11ο αιώνα, τουλάχιστον, αυτό ήταν το όνομα που δόθηκε στην ορεινή περιοχή στα δυτικά της λίμνης Αχρίδας (Οχρίδας) και στην άνω κοιλάδα του ποταμού Shkumbin … «

ΠΗΓΗ:  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arbanon_location_%28Albania_11th_century_AD%29.png
ΠΗΓΗ:  http://arvanitis.eu/?p=340

Απάντηση