=== Καταγγελία, με υπόδειξη παλαιότερης ανάρτησης τρίτων και δημοσιεύματος, με είχαν οδηγήσει στη καταχώρησή της, στην ανάρτηση http://tsoutsouneros.arvanitis.eu/archives/26399, βασιζόμενος στη δηλούμενη (αλλά) αβάσιμη προϋπόθεση, περί δήθεν οριστικής πειθαρχικής απόφασης του 1999 σε βάρος του καθηγητή ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, την οποία το Πανεπιστήμιο και το αρμόδιο υπουργείο δεν εφάρμοσαν ποτέ.

  === Ακολούθησε διάλογος μεταξύ του Μπαρμπανίκου και του καταγγελόμενου καθηγητή, από τον οποίο  ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ, ΟΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ.

  === Συγκεκριμένα, ο κ. Μπουντόλος, προσέφυγε άμεσα και εμπρόθεσμα κατά της υπ’ αρ. 32/1999 απόφασης του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου για μέλη ΔΕΠ, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Με την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, ανεστάλη νόμιμα η εφαρμογή της πειθαρχικής απόφασης.

  === Η ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ του κ. Μπουντόλα, εκδικάσθηκε στις 15 Μαρτίου 2001 στο Γ’  Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο, με την υπ’ αριθ. 2522/2001 απόφασή του, δικαίωσε τον κ. Μπουντόλο και ΑΚΥΡΩΣΕ την υπ’ αριθ. 32/1999 απόφαση του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

  === Προς αποκατάσταση της αλήθειας, ο Μπαρμπανίκος απέρριψε και απέσυρε το αρχικό περιεχόμενο της ανάρτησης http://tsoutsouneros.arvanitis.eu/archives/26399 και αναρτά εδώ, την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον κ. Μπουντόλο, την οποία κάποιοι αγνοούν.

Απάντηση