Ένας έρωτας μεγάλος γεννήθηκε στο Βερολίνο…..

7 Οκτωβρίου 2012
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

…..Όλοι μας πλέον περιμένουμε να δούμε, πόσα ντιβάνια θα σπάσουν την Τρίτη στη μαδημένη Ακρόπολη (που σημειωτέον την έγδυσαν οι Σαμαροβενιζέλοι, για να βάλουν τα γλυπτά …ενέχυρο, υπέρ των φαγωμένων!!!)

Απάντηση