….Με αυτή την υπόσχεση πείσθηκε και μας ήλθε φουριόζα και διακεκαυμένη η σαβουροαποτέτοια!!!!!

Απάντηση