=== Αναχώρησαν από την Αθήνα τα στελέχη της Τρόικα χαρακτηρίζοντας ως επιτυχημένη την επίσκεψή τους στην Ελλάδα και σημειώνοντας πως επετεύχθη συμφωνία με τις ελληνικές αρχές στα περισσότερα εκ των βασικών μέτρων.
=== Σε ανακοίνωσή τους οι δανειστές μας, σημειώνουν πως επήλθε συμφωνία στα βασικά σημεία και πως όσα θέματα έχουν απομείνει θα εξετασθούν από τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες και μέσω τεχνικών εκπροσώπων.
=== Στην επίσημη ανακοίνωση τύπου που εξεδόθη αναφέρονται τα εξής:
=== «Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσαν την επίσκεψή τους στην Ελλάδα, την οποία πραγματοποίησαν προκειμένου να συζητήσουν με τις αρχές τις πολιτικές που θα χρησιμεύσουν ως βάση για την ολοκλήρωση της επανεξέτασης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας.
=== Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα στελέχη της ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ διεξήγαγαν διεξοδικές και εποικοδομητικές συνομιλίες με τις αρχές σχετικά με τις πολιτικές που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών με κοινωνικά ισορροπημένο τρόπο, καθώς και την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
=== Οι αρχές και τα στελέχη των προαναφερόμενων οργανισμών συμφώνησαν στα περισσότερα εκ των βασικών μέτρων που απαιτούνται για την αποκατάσταση του ρυθμού υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι συνομιλίες για τα εναπομένοντα θέματα θα συνεχιστούν από τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες και μέσω τεχνικών εκπροσώπων επιτόπου, με στόχο την επίτευξη πλήρους συμφωνίας σε υπηρεσιακό επίπεδο τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, χρηματοδοτικά θέματα θα συζητηθούν μεταξύ των επίσημων δανειστών και της Ελλάδας».
 IEFIMERIDA

Αναρτήθηκε από ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

Απάντηση