=== Γιατί ο βουλευτής κος Ιωάννης Σταθάς ως πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λιβαδειάς, έχει να κάνει ετήσιο οικονομικό διοικητικό απολογισμό από τον φλεβάρη του 2012 (Τι τρέχει???)
=== Γιατί ο βουλευτής κος Ιωάννης Σταθάς, ως πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λιβαδειάς, ενώ καλεί σε ΠΑΝΕΠΑΡΧΙΑΚΗ στάση εργασίας 9/10 όλους τους εργαζόμενους του νομού, έρχεται να καλύψει τα μέλη του ΔΣ του εργατικού κέντρου, τα οποία εργάζονται στην αλουμίνιον και δεν έκαναν στάση την συγκεκριμένη μέρα, ενώ την είχαν ψηφίσει (μάλλον είναι τα δικά του παιδιά).
=== Γιατί ο βουλευτής κος Ιωάννης Σταθάς παραχωρεί τον μισθό που παίρνει από τον Μυτιληναίο (λάθος – δεκάρα δεν πληρώνει ο Μυτιληναίος – βλέπε παρακάτω νομοθεσία — από συνδικαλιστική οργάνωση καταβάλονται μισθός και ασφαλιστικές εισφορές και του εργοδότη) στην φλόγα,  ενώ οι γραμματείς στο εργατικό κέντρο Λιβαδειάς παραμένουν απλήρωτες (φαίνεται δεν υπάρχει διαφήμιση εκεί).
=== Γιατί ο βουλευτής κος Ιωάννης Σταθάς, πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λιβαδειάς, μέλος του ΔΣ του σωματίου ένωση (πόσες καρέκλες θα χρειαστεί ακόμα???) αποκάλεσε σε τηλεοπτική εκπομπή στο ΣΚΑΙ, εμένα και πολλούς άλλους συναδέλφους μου που εργαζόμαστε στα γραφεία της αλουμίνιον ρουφιάνους της εργοδοσίας??? (αυτό που είπε είναι πολύ συνδικαλιστικό???).
=== Γιατί δεν μας λέει ότι η άρνηση του να πάρει βουλευτικό αυτοκίνητο, μετατρέπετε σε επίδομα άνω τον 1000 ευρώ???
=== Και αναρωτιέμαι φίλες και φίλοι σε αυτή την Ελλάδα, μάλλον με δύο ειδών ανθρώπους έχουμε να κάνουμε τελικά: η με κλέφτες η με λαϊκιστές.
  === Θ.Γ.
=====================

Α) Συνδικαλιστικές άδειες.
Κατά το άρθρο 17 του Ν. 1264/82, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει ορισμένα συνδικαλιστικά στελέχη στην άσκηση των καθηκόντων τους χορηγώντας τους άδεια απουσίας από την εργασία ως εξής:
α) Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της πιο…….. β) Στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των……. γ) Στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. ……. δ) Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και…….
Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των συνδικαλιστικών αδειών, που απαριθμούνται παραπάνω, θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέoυν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση, εκτός από το δικαίωμα λήψεως των αποδοχών τους.
Οι ασφαλιστικές εισφορές των συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειας τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους. Η συνδικαλιστική οργάνωση καταβάλει τόσο την εργοδοτική εισφορά, όσο και αυτήν του ασφαλισμένου και αυτό ισχύει για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Οι αποδοχές των συνδικαλιστικών στελεχών, κατά το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειας, δεν και βάλλονται από τον εργοδότη. Οι συνδικαλιστές, όμως, μπορούν να αξιώσουν την καταβολή των αποδοχών τους αυτών από την οργάνωσή τους, βάσει τυχόν υπάρχουσας σχετικής διατάξεως στο καταστατικό της ή βάσει των περί εντολής διατάξεων (άρθρα 713 επ. Α.κ.).

Επίσης, το άρθρο 6 § 3 του Ν. 2224/94 καθιέρωσε και τις ακόλουθες άδειες συνδικαλιστικών στελεχών:
«3. Χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες:

α) Στα μέλη της Διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

β) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,

γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501-10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του,

δ) στον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά οργανώσεις έχουν άνω των 10.000 ψηφίσαντα μέλη για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

Οι ημέρες αυτές είναι πληρωτέες.»

ΣΧΕΤΙΚΟ:  Ποιον μισθό (3) χαρίζεις ορέ πρασινοΣΥΡΙΖΑίε Γιάννη Σταθά??? Και από ποιον …ιδιωτικό τομέα???

Απάντηση