=== Τα έσοδα της ΟΠΑΠ ΑΕ Ελλάδος από τη δραστηριότητα του ΟΠΑΠ στην Κύπρο είναι μεγαλύτερα από αυτά που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, διαπίστωσε η Επιτροπή Νομικών της Κυπριακής Βουλής, η οποία συζήτησε την λειτουργία του οργανισμού στην Κύπρο.

  === Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιωνάς Νικολάου, αν και δεν έδωσε στοιχεία για τα έσοδα του ΟΠΑΠ ΑΕ Ελλάδος από τη δραστηριότητα του ΟΠΑΠ στην Κύπρο, δήλωσε ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε έλεγχος στα παιγνίδια που διεξάγει ο ΟΠΑΠ στην Κύπρο, ο οποίος λειτουργεί με βάση διακρατική συμφωνία.

  === Ο κ. Νικολάου είπε πως, όταν έγινε αυτή η συμφωνία, τα έσοδα του ΟΠΑΠ ΑΕ Ελλάδος ήταν έσοδα της Ελληνικής Δημοκρατίας, «ενώ σήμερα είναι κατά 75% τουλάχιστον έσοδα ιδιωτών, και μόνο το 25% ανήκει στο ελληνικό κράτος και στους προσεχείς 3-4 μήνες πολύ πιθανόν ο ΟΠΑΠ να ανήκει κατά 95% ή εξ ολοκλήρου σε ιδιώτες».

  === Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου οι επιλογές που έχουν τεθεί από την Επιτροπή στον ΟΠΑΠ Κύπρου είναι τρεις: πρώτον, η πιθανότητα κατάργησης της διακρατικής συμφωνίας με την Ελλάδα και η ένταξη του στοιχήματος του ΟΠΑΠ στον Περί Στοιχήματος Νόμο, δεύτερον, η δυνατότητα τροποποίησης της διακρατικής συμφωνίας και η εισαγωγή μιας σειράς νομοθετικών διατάξεων, που θα επιτρέπουν αποτελεσματικό έλεγχο του στοιχήματος που θα διεξάγεται από τον ΟΠΑΠ στην Κύπρο, και τρίτον να τροποποιηθεί ο κυρωτικός Νόμος και να συμπληρωθεί με διατάξεις, που μπορούν να επιτρέψουν κάποιο έλεγχο στο βαθμό που ο έλεγχος δεν θα συγκρούεται με το περιεχόμενο της διακρατικής συμφωνίας.

  === Για τα ζητήματα αυτά , πρόσθεσε ο κ. Νικολάου , ζητήθηκαν οι απόψεις του ΟΠΑΠ Κύπρου, ο οποίος θα τις δώσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αφού συμβουλευτεί πρώτα την εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ Ελλάδος.

Αναρτήθηκε από onlycy.com

Απάντηση