ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ

18 Ιανουαρίου 2011
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

Μια εικόνα. . . χίλιες λέξεις ! ! !

από Π.Α.Κ.
Αναρτήθηκε από ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

Απάντηση