ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

18 Ιανουαρίου 2011
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

Πρόγραμμα Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός:

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΩΡΑ 6.30 μ.μ.
Η Ἑταιρεία Ἱστορικῶν Σπουδῶν ἐπὶ τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ.

Παρουσιάζει Ἐκδήλωση μὲ θέμα:

«Εἶναι ἀναγκαῖο τὸ ξαναγράψιμο τῆς Ἱστορίας σήμερα».

Ὁμιλητές: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Σαράντος Καργάκος, Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Χαράλαμπος Μηνάογλου.

Από Paideia GR

Αναρτήθηκε από http://www.lsparnas.gr/

Απάντηση