Η επίδειξη έγινε με τη παρουσία του Υπουργού και της ηγεσίας άμυνας των ΗΠΑ!!!!!

Απάντηση