ΣΑΜΑΡΑΣ -ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΑΣΤΟΥΡΕΣ 1   === Σηκώθηκε σκόνη χτες (13/12/2012) από τους πανηγυρισμούς του πρωθυπουργού (που μας έσωσε) του Στουρνάρα (που δικαιώθηκε) και των παπαγάλων των media (που έτσι εξασφαλίζουν ακόμη το παντεσπάνι τους) για τη μεγάλη εθνική επιτυχία της δόσης… 

=== Κάτω απ τη σκόνη ωστόσο, προσπαθεί να βολευτεί (και να κρυφτεί) μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία μια μέρα πριν (12/12/2012) δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης (Αρ Φ. 240) και περιγράφει λεπτομερέστατα πως οι πιστωτές δένουν το προτεκτοράτο τους χειροπόδαρα. Αν ψάχνετε να βρείτε ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, μάλλον θα πρέπει να ρωτήσετε το δικηγορικό γραφείο Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton, και τις τράπεζες Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc οι οποίες κρατούν στο εξής τους λογαριασμούς του ελληνικού «κράτους». Ούτε ευρώ δεν διακινείται πλέον χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους. Όχι μόνο από αυτά τα 50 δισ που μας… έφερε ο Σαμαράς, αλλά ούτε από αυτά τα οποία θα μαζεύει το κράτος από τη φορολόγησή μας και το ξεπούλημα της δημόσια περιουσίας.
   === Πέραν αυτών, που σε γενικές γραμμές γνωστά είναι πια, μια μέρα πριν την απόφαση για την εκταμίευση της δόσης για την οποία πανηγυρίζουν οι Σαμαροστουρνάρηδες η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατατέθηκε στις 12/12/2012 ρυθμίζει και κάποιες «λεπτομέρειες» τις οποίες προφανώς οι τοκογλύφοι εταίροι έθεταν ως προϋποθέσεις για να δώσουν τη δόση.
  === Για παράδειγμα: « Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΔΜΗΔ) αποστέλλει οριστικοποιημένη κατάσταση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (εφεξής ΕΑΠ) σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη από ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί, όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄222)  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής2013−2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016». Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα,οργανικό φορέα, σχέση εργασίας και εάν ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας. Στην αναλυτική κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του ν. 4057/2012. Η ΕΑΠ υποχρεούται επίσης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ως άνω έλεγχο ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του ν. 4093/2012, να προβεί σε έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών και να τη συμπεριλάβει σε νέα αναλυτική κατάσταση».

  === Αλλο παράδειγμα: Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια, όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει. Από την αυτή ημερομηνία, η εγγραφή σε αυτά τα Επιμελητήρια καθίσταται προαιρετική. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 3279/2004 (Α΄ 205), διαμορφώνονται ελεύθερα.
===   Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου (αυτή που στα κρυφά κατατέθηκε μια μέρα πριν πανηγυρίσει ο Σαμαράς ) , μεταξύ άλλων βλέπουμε και τα περί «ομολόγων τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων ως μέσο απαλλαγής από την καταβολή δόσεων». Όπως διαβάσαμε στον capital, μεταξύ άλλων: -Για να εκταμιεύεται κάθε ποσό που θα καλύπτει εθνικές ανάγκες, σύμφωνα με την Πράξη θα πρέπει να προηγείται αίτημα χρηματοδότησης να συνοδεύεται από «πιστοποιητικό συμμόρφωσης».
  === Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης θα δίδεται από το νομικό σύμβουλο του κράτους και το υπουργείο Οικονομικών στο «επιτηρητή» της δόσης, το EFSF. Η Ελλάδα θα υποχρεούται μάλιστα να ενημερώνει μάλιστα το EFSF εάν ανάμεσα στην ημερομηνία κατάθεσης του πιστοποιητικού και της αίτησης, έχει αλλάξει κάτι που θα καθιστούσε ανακριβές το πιστοποιητικό. -Για να αποφανθεί το EFSF, θα πρέπει πρώτα να λάβει γνωμοδοτήσεις από τις και άλλες συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton, για το κατά πόσο η Ελλάδα συμμορφώνεται με τους όρους εκταμίευσης. -Ως ομόλογα τιτλοποίησης ορίζονται τα ομόλογα που θα εκδίδουν εταιρείες ειδικού σκοπού που συστάθηκαν για λογαριασμό της Ελλάδας ή του ΤΑΙΠΕΔ, ή ποιας οντότητας το διαδεχθεί στο μέλλον, και θα έχουν μετοχές στις εταιρείες και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και οικόπεδα, δικαιώματα αποθήκευσης φυσικού αερίου, οικονομικά δικαιώματα, δικαιώματα ψήφου κλπ. -Εφαρμοσμένο δίκαιο είναι το αγγλικό. -Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ παραιτούνται απαρέγκλιτα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα σύμβαση τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόδοσης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων, στο μέτρο που τα παραπάνω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο.
Μεγάλο πανηγύρι, πράγματι…

ΣΑΜΑΡΑΣ -ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΑΣΤΟΥΡΕΣ 1  === Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΜΟΛΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ… 
  === Η επόμενη μέρα της Συνόδου Κορυφής θα βρει την κυβέρνηση, αντιμέτωπη με τα πραγματικά προβλήματα. Μία σειρά προαπαιτούμενες δράσεις, νέα μέτρα, διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν τριγμούς στη συγκυβέρνηση.
Η πολιτική ηγεσία της Ε.Ε. θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πρέπει να στηριχθεί ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στον Νότο τώρα που η Ιταλία βαδίζει σε πρόωρες εκλογές και η κυβέρνηση της Μάλτας έπεσε. Στο σύνθετο παζλ της ευρωζώνης έρχεται να προστεθεί και η αποχώρηση του Ζαν – Κλοντ Γιούνκερ από την προεδρία του Eurogroup.
Ήδη Γερμανία και Γαλλία ερίζουν για την επόμενη μέρα και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, έπειτα από γερμανική απαίτηση, το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών να υποβαθμιστεί και να γίνει πιο τεχνοκρατικό. Αυτό θα δυσκόλευε σημαντικά τις εξελίξεις για τη χώρα μας.

  === Θα περάσει δύσκολα
Μέχρι τον Μάρτιο, λοιπόν, όταν θα γίνει η πρώτη αναθεώρηση του μνημονίου, η κυβέρνηση θα περάσει δύσκολα. Κι αυτό διότι από τον Ιανουάριο του 2013 θα μπουν σε εφαρμογή οι αυτόματοι σταθεροποιητές (τα μέτρα τα οποία θα μπαίνουν κάθε φορά που υπάρχει απόκλιση στους στόχους), αλλά και τα νέα κλιμάκια της τρόικας, που στο τέλος κάθε μήνα θα λαμβάνουν το ραπόρτο από όλα τα υπουργεία και τους δημόσιους οργανισμούς. Με βάση αυτά που θα βλέπουν, θα «κόβουν» εντολές για αλλαγές και ρυθμίσεις χωρίς να χρειάζεται επίσημη αξιολόγηση από την υπάρχουσα τρόικα που ξέρουμε και χωρίς διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση.

Όλα αυτά είναι θεωρητικώς γνωστά και στο ΠΑΣΟΚ και στη ΔΗΜΑΡ. Το ζήτημα είναι πώς θα αντιδράσουν υπουργοί και βουλευτές όταν αντιληφθούν πώς θα λειτουργήσει στην πράξη το νέο σύστημα της ασφυκτικής εποπτείας.
Το Μαξίμου φοβάται από τώρα ακόμη και παραιτήσεις. Γι’ αυτό ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας λειτούργησε προκαταβολικά όταν επιτέθηκε σε κάποιους υπουργούς αποκαλώντας τους «συνδικαλιστές». Ο πρωθυπουργός είναι πεπεισμένος ότι η Ε.Ε. θα τον στηρίξει πάση θυσία, κάνοντας κάποιες παραχωρήσεις. Όμως κάνει λάθος.
Η στάση του πρωθυπουργού της Βαυαρίας στη διάρκεια της επίσκεψης του Σαμαρά στο Μόναχο ήταν μεν ευνοϊκότερη λόγω εντολής της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, όμως ο λόγος ήταν καθαρά επιχειρηματικός. Το Βερολίνο σπρώχνει συντονισμένα όλα τα γερμανικά επιχειρηματικά συμφέροντα που μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Η Μέρκελ ζήτησε και έλαβε τη δέσμευση από την Αθήνα ότι οι γερμανικές εταιρείες θα έχουν τον πρώτο λόγο. Όμως, σε επίπεδο οικονομικής αξιολόγησης καλό θα ήταν το Μαξίμου να διαβάζει τις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομικών. Ο σκληρός Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ξεκαθάρισε ότι η πίεση στην ελληνική πλευρά πρέπει να παραμείνει ασφυκτική ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια χαλάρωσης στους δημοσιονομικούς στόχους.
Ο στόχος των δανειστών είναι να παραμείνει η κυβέρνηση ως έχει μέχρι τη λήξη των γερμανικών εκλογών. Όμως οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο ήδη προετοιμάζονται για το σενάριο πρόωρων εκλογών στην Αθήνα την άνοιξη, σε περίπτωση που η αναθεώρηση του μνημονίου φέρει τον Σαμαρά αντιμέτωπο με τη δέσμευσή του ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα. Αντίθετα με την αναξιοπιστία του Γ. Παπανδρέου, ο οποίος συνεχώς άλλαζε αυτά που έλεγε χωρίς ίχνος αυτοκριτικής και του ήταν εύκολο να «ξεχάσει» τις δεσμεύσεις του, οι Βρυξέλλες έχουν ψυχολογήσει τον Σαμαρά ως άνθρωπο που δεν θα δίσταζε να υποβάλει την παραίτησή του εάν η τρόικα τον υποχρεώσει σε νέα μέτρα.
Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι για τη χώρα μας. Από τη μία ήδη δημιουργεί έναν δισταγμό για επιβολή περαιτέρω μέτρων. Από την άλλη, εάν υπερισχύσει το λόμπι που θέλει έξοδο της χώρας μας από το ευρώ στο τέλος του 2013, δεν αποκλείεται να σπρωχθεί ο Σαμαράς προς πρόωρες εκλογές μέσω της επιβολής νέων μέτρων.
  === Ο ρόλος Γιούνκερ
Όπως αναφέραμε πιο πάνω, ο πρόεδρος του Eurogroup ακόμη δεν αποχώρησε και Γαλλία και Γερμανία διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την επόμενη μέρα. Πρώτη γεύση πήραμε τη Δευτέρα, όταν η Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή της ότι δεν θα μπορούσε να «άρει την επιφυλακή» όσον αφορά την κρίση στην ευρωζώνη.
«Δεν μπορώ να άρω ακόμη πλήρως την κατάσταση συναγερμού, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη» υπογράμμισε η Μέρκελ απαντώντας εμμέσως στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι «έχουν αφήσει πίσω τους» την οικονομική κρίση. Είναι φανερό ότι η Γαλλία θέλει να υιοθετήσει τη χαλαρή στάση ώστε να αποφευχθεί το σφυροκόπημα της δικής της οικονομίας.
Τόσο ο Γιούνκερ όσο και οι περισσότεροι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης επιθυμούν την προεδρία του Eurogroup να αναλάβει ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί, τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια, και αργότερα να αναλάβει τη σκυτάλη Γερμανός. Βλέποντας την εξέλιξη αυτή η καγκελαρία και κατανοώντας ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να επιβάλει τη δική της υποψηφιότητα, επιχειρεί υπογείως να υποβαθμίσει τη σημασία του Eurogroup ως συμβουλίου και να το κάνει πιο τεχνοκρατικό και διαδικαστικό.
  === Ο κίνδυνος για την Ελλάδα
Είναι γνωστό στους διαδρόμους των Βρυξελλών ότι πολλές αποφάσεις, τόσο για την εκταμίευση δόσεων όσο και για το PSI και την πρόσφατη απόφαση για την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην επιρροή του Γιούνκερ και στις φιλικές θέσεις που ανέκαθεν είχε έναντι της Ελλάδας.
Η πιθανή ανάληψη των καθηκόντων από τον Μοσκοβισί δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να έχει έναν πιστό σύμμαχο στις μελλοντικές αποφάσεις, που θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Μπορεί παραδοσιακά η Γαλλία να ήταν φιλική προς τις ελληνικές θέσεις, όμως για τους καλά γνωρίζοντες οι διαδικασίες που προηγούνται των αποφάσεων του Eurogroup είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και δύσκολες και ο Μοσκοβισί, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν δείχνει να έχει το εκτόπισμα του Γιούνκερ.
Τον τελευταίο χρόνο η Ελλάδα είχε φθάσει πολλές φορές στο «κόκκινο» των πιέσεων για έξοδο από την ευρωζώνη και την κρίσιμη στιγμή τόσο ο Παπανδρέου όσο και ο Σαμαράς στρέφονταν προς τον σταθερό σύμμαχο Γιούνκερ. Με δικές του παρεμβάσεις, χρησιμοποιώντας τις προσωπικές σχέσεις του με τη Μέρκελ και τους άλλους σκληροπυρηνικούς πρωθυπουργούς της Ολλανδίας και της Φινλανδίας, κατάφερνε να ηρεμήσει τις φωνές μέσα στην ευρωζώνη που επιθυμούσαν την παραδειγματική έξοδο της χώρας μας από το ευρώ.
Όλο αυτό το διάστημα, το παρασκήνιο γύρω από την τύχη της Ελλάδας ήταν έντονο: με μυστικές συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις και απόρρητα έγγραφα τα οποία συντάσσονταν άνευ ελληνικής παρουσίας και δεν έβγαιναν στο φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα, όταν η κόντρα ΔΝΤ και Γερμανίας για το κούρεμα του ελληνικού χρέους κόντευε να τινάξει οποιαδήποτε προοπτική λύσης, οι χειρισμοί του προέδρου του Eurogroup έσωσαν την παρτίδα.
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Αναρτήθηκε από ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

Απάντηση