ΙΜ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Αυτό το στολίδι της Σκάλας Ναυπάκτου, το δημιούργησαν μέσα σε λίγα χρόνια, οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, χωρίς καμία βοήθεια από τον Μητροπολίτη Ιερόθεο, χωρίς καμία βοήθεια από την Ιερά Σύνοδο της κρατικής εκκλησίας. Μητροπολίτης και Ιερά Σύνοδος έχουν όμως το θράσσος, να στέλνουν συνεχώς εκκλησιαστικούς οικονομικούς επιθεωρητές, στη προσπάθειά τους να βάλουν χέρι στα παγκάρια του Μοναστηριού.

  === Ας δούμε αντικειμενικά τι ισχύει και αν μπορούν οι δεσποτάδες να το παίζουν και ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ των Ιερών Μονών:

  === ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
=== ΛΕΚΤΟΡΑ ΕΚΚΛΗΣΤΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ( Α.Μ. Δ.Σ.Θ.: 4495)
=== Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ===

  === Ι. Ι σ τ ο ρ ι κ ό === 
  === 1.- Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4362/2077/23.10.2012 έγγραφό της, η Διαρκής Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ενημερώνει τον μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ. Ιερόθεο ότι, κατόπιν διαμειφθείσας μεταξύ αυτών αλληλογραφίας, το συνοδικό όργανο, σε συνεδρίασή του, που έλαβε χώρα στις 8 Οκτωβρίου 2012, αποφάσισε…………..
=== …………. …………. ………….
=== IV.  Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α === 
[1] — Το λεγόμενο ‘επιτίμιο της ακοινωνησίας’ αφορά καθαρά και μόνον τις τελετουργικές ή ιεροπρακτικές αρμοδιότητες των κληρικών (τέλεση ή συμμετοχή στη θεία λειτουργία, τα μυστήρια και τις διάφορες ιεροπραξίες). Ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι τούτο επιβλήθηκε στα μέλη της αδελφότητας της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου κανονικώς και συννόμως, οι επενέργειές του ωστόσο:
(α) — δεν αφορούν την άσκηση καθηκόντων διοικήσεως και διαχειρίσεως του ΝΠΔΔ της εν λόγω Μονής,
(β) — δεν στερούν τα μέλη των διοικητικών οργάνων και της αδελφότητας της ίδιας Μονής ούτε από τα διοικητικά τους καθήκοντα, ούτε από την απόλαυση των συνταγματικά κατοχυρωμένων λοιπών αστικών ή πολιτικών τους δικαιωμάτων, καθώς οι εν λόγω ιερομόναχοι και μοναχοί δεν παύουν να φέρουν την ιδιότητα των Ελλήνων πολιτών.
(γ) — Η επιβολή του εν λόγω επιτιμίου σε μία τέτοια ευρεία κλίμακα, επί όλων δηλαδή των μελών της Αδελφότητας, πέραν των σοβαρών, κανονικής φύσεως, επιφυλάξεων που εύλογα εγείρει, παραβιάζει αναμφίβολα τηναρχή της αναλογικότητας (25 § 1, εδ. δ΄ Συντ.) αναφορικώς προς το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα ελευθερίας της λατρείας των μελών της οικείας μοναχικής Αδελφότητας.
[2] — Είναι ιδιαιτέρως αμφίβολο αν οι ιεροί κανόνες προβλέπουν τέτοια ποινή, όπως την επιβάλλει το συνοδικό όργανο. Το γνωστό σε όλους μας επιτίμιο της ακοινωνησίας (μικρός αφορισμός), ακριβώς επειδή συνδέεται στενά με τη συμμετοχή στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας, προϋποθέτει εκούσια προσέλευση στο μυστήριο της εξομολογήσεως (κάτι που όμως δεν συνέβη στην υπό κρίση περίπτωση). Αν όμως γίνει δεκτό ότι το ανωτέρω μέτρο αποτελεί «εκκλησιαστική ποινή» και όχι «επιτίμιο», τότε απαιτείται η πλήρης και προηγούμενη τήρηση της δικονομικής διαδικασίας που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 5383/1932, «περί των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας».
[3] — Η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ως ΝΠΔΔ, έχει νόμιμη και κανονική διοίκηση, με νομίμως συγκροτημένα και λειτουργούντα διοικητικά όργανα, οι πράξεις των οποίων είναι, κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, έγκυρες (αν δεν πάσχουν από άλλο λόγο). Η σύμφωνη με τους ι. κανόνες ή μη (αδιάφορο) επιβολή του επιτιμίου περί ακοινωνησίας, δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των οργάνων διοικήσεως της ανωτέρω Μονής, ούτε επάγεται ακυρότητα των διοικητικών ενεργειών ή πράξεών τους.
=== Τυχόν διενέργεια ‘πράξεων διοικήσεως’ της Μονής από οποιαδήποτε άλλο εξωτερικό αυτής δήθεν όργανο, φερόμενο σαν ‘Διοικητική Επιτροπή’ της Μονής, συνιστά νόσφιση εξουσίας (σφετερισμό εξουσίας) της διοικήσεως της Μονής. Οι πράξεις που τυχόν εκδοθούν από ένα τέτοιο όργανο κατά νόσφιση εξουσίας, είναι νομικώς πλήρως ανίσχυρες, ως ανυπόστατες. Περαιτέρω, ποινική ευθύνη των φυσικών ή ηθικών αυτουργών τέτοιων ενεργειών, δεν πρέπει να αποκλεισθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί αντιποιήσεως αρχής (175 § 1 Π.Κ.).
[4] — Το Βιβλίο του Μοναχολογίου τηρείται εγκύρως μόνον από την οικεία Ι. Μονή. Κάθε άλλο ομότιτλο βιβλίο (που ενδεχομένως τηρείται ανεπίσημα αλλά όχι δημόσια, από άλλους φορείς) αγνοείται από τη νομοθεσία και τη σχετική νομολογία, που αρνούνται να θεωρήσουν τις εγγραφές σε αυτό σαν νόμιμες και έγκυρες.
[5] — Κάθε νόμιμη και έγκυρη μεταβολή στο περιεχόμενο του Μοναχολογίου της ανωτέρω Μονής (διαγραφή μέλους Αδελφότητας, μετάπεμψις κ.λπ.), προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, απόφαση της ίδιας της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία πρέπει να ληφθεί από τα αρμόδια διοικητικά της όργανα, ώστε να ακολουθήσει η μητροπολιτική έγκριση.
[6] — Η ποινή της διαγραφής από το Μοναχολόγιο, που επιβλήθηκε από την υπό κρίση Συνοδική απόφαση 4715/2079, είναι ανυπόστατη, όχι μόνον διότι τέτοια ποινή δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ρηθέντος Ν. 5383/1932 (που άλλωστε δεν εφαρμόσθηκε σχετικά), αλλά και διότι, δεν εκλήθησαν οι κληρικοί, περί των οποίων αφορούσε το υπό κρίση μέτρο, να εκθέσουν τις απόψεις τους (20 παρ. 2 Συντ.).
Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2012
Ο γνωμοδοτών
ΠΗΓΗ: ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

ΙΜ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - μ ΙΓΝΑΤΙΟΣ  === Β. — ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΜΟΝΑΧΟΥ 18-12-2012 ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ ΣΤΙΣ 21-12-2012
  === Είδαμε στην ανάρτηση Ολόκληρη η σαχλή, σαθρή, αόριστη και άκρως φασιστική κλήτευση μοναχού, για να δικαστεί από τον μητροπολίτη Ναυπάκτου εντός 3 ημερών!!!  το πως λειτουργεί η Ιερωνυμική δικτατορία και απληστία στη Ναύπακτο του φασίστα δεσπότη Ιερόθεου. Μιλάμε για δίκη και όχι ανάκριση. Διάβασα δεκάδες έγγραφα του δεσπότη και της Ιεράς Συνόδου και πουθενά δεν υπάρχει περιγραφή, στο τι συνίσταται η «ανυπακοή» ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗ ΙΕΡΟΘΕΟΥ.
  === ΔΙΟΤΙ αν αρνούνται να διέρχονται οι ΔΩΡΕΕΣ των πιστών προς το Μοναστήρι, από τη τσέπη της Μητρόπολης του Ιερόθεου, και ο Ιερόθεος ντρέπεται να το περιγράψει στα έγγραφα, ώστε να καταλάβουμε το είδος της ανυπακοής, ΤΟΤΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΤΙ Η ΜΟΝΗ ΜΟΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ» ΤΟΥ!!!!!
  === Εδώ απλά σημειώνω, ότι αξίζει να δούμε τη φωτογραφία με τον υπέροχο ναό και το συγκρότημα της Ιεράς Μονής, για τα οποία Μητροπολίτης και Ιερώνυμος δεν έχουν βάλει δεκάρα τσακιστή. Όλο το συγκρότημα χτίστημε μετά το 1980 που ιδρύθηκε η Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Τώρα οι ρασοφόροι γκάγκστερς, απλά θέλουν να αρπάξουν το μοναστήρι να έχουν να τρώνε ως αχόρταγοι!!!!
  === ΟΧΙ, η πόρνη αριστερά, ούτε εδώ βλέπει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη κλίκα των φίλων της  Ιερώνυμου και Ιερόθεου!!! Ούτε μία λέξη απ΄ τον Αλέξη και την Αλέξα.

  === Γ.— ΤΑ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ (21-12-2012) ΚΑΙ Η ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
  === Στον επιχειρηθέντα ανοίκειο και φασιστικό αιφνιδιασμό του δεσπότη της Ναυπάκτου, να σύρει εντός τριών ημερών σε εκκλησιαστική δίκη τον ιερομόναχο και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑ, ΙΓΝΑΤΙΟ, ο τελευταίος ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ πήγε με τον δικηγόρο του και υπέβαλλε ενστάσεις κατά της δεσποτικής αθλιότητας. Αξίζει να ενημερώσω, ότι ο ιερομόναχος ήταν από πολλών ετών και πριν γίνει μοναχός, έμμισθος ιεροκήρυκας και με την συγκατάθεση της μητρόπολης, είχε διατηρήσει αυτή την ιδιότητα. Ο δεσπότης όμως, με τις πλάτες της κρατικής Ιεράς Συνόδου και του Ιερώνυμου, με περίσσευμα εμπάθειας, ΑΠΕΛΥΣΑΝ τον ιερομόναχο ΙΓΝΑΤΙΟ από ιεροκήρυκα, σαφέστατα για να του προκαλέσουν ΒΛΑΚΩΔΩΣ οικονομική βλάβη!!!!! Επίσης, το ίδιο δεσποτικό συνδικάτο, κυνηγούσε με την ίδια παρανοϊκή αγριότητα και αθλιότητα, και τον προηγούμενο ηγούμενο του Μοναστηριού, ο οποίος δεν ζει πλέον. Το είχε επιτιμήση ο δεσπότης, ΚΑΙ επειδή το Μοναστήρι της Μεταμόρφωσηςτου Σωτήρος, είχε φιλοξενήσει παιδιά ορθόδοξων οικογενειών από την Ιερουσαλήμ σε κατασκήνωση, χωρίς να ζητήσουν την άδεια του δεσπότη!!!! Είναι τρέλα….. Η θλιβερή για την αντικανονική δεσποτοκρατία ιστορία, κρατά περισσότερο από δώδεκα (12) χρόνια!!!!

Το τι λέει ο ιερομόναχος δια του δικηγόρου του, δείτε το στο βίντεο.

Το τι λέει ο αδίστακτος δεσπότης Ιερόθεος, εκτός από την άθλια σε όλα της κλήτευση, τη βλέπουμε και στην ανακοίνωση που πανικόβλητος αξέδωσε. Προς το παρόν δεν τόλμησε να εκδώσει καταδικαστική απόφαση και ο ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ, ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ!!!! ΕΝΩ ΔΕΙΧΝΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΙ ΓΙΑ ΑΝΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ!!!! Διαβάστε τον:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με αφορμή ανεύθυνα σχόλια, που αναρτήθηκαν σε «εκκλησιαστικού» ενδιαφέροντος ιστοσελίδες, αναφορικά με την εκδίκαση της υποθέσεως του Ιερομονάχου Ιγνατίου Σταυροπούλου υπό του Επισκοπικού Δικαστηρίου, η Ιερά Μητρόπολη ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1. Ο Ιερομόναχος Ιγνάτιος Σταυρόπουλος στον οποίο επεβλήθη από την Ιερά Σύνοδο το 2007 το επιτίμιο της ακοινωνησίας, εσχάτως άρχισε να «λειτουργή» στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως, παρά την περί του αντιθέτου απόφαση της Ιεράς Συνόδου, η οποία σημειωτέον κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 686/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιδεικνύοντας έτσι, για ακόμα μία φορά ανυπακοή στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Αρχή αλλά και στις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας.
2. Κατόπιν τούτου η Ιερά Μητρόπολη, όπως ήταν υποχρεωμένη, εκκίνησε την διαδικασία των ανακρίσεων βάσει του Ν. 5383/1932 «Περί των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ Αυτών διαδικασίας» καί, μετά την νομότυπη περάτωση αυτών, όρισε ημέρα συνεδρίασης του αρμοδίου Επισκοπικού Δικαστηρίου την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου ώρα 16.00.
3. Ο κατηγορούμενος Ιερομόναχος Ιγν. Σταυρόπουλος προσήλθε μεν ενώπιον του Δικαστηρίου, μετά του πληρεξουσίου Δικηγόρου του, με πρόθεση, όπως κατεδείχθη εκ των υστέρων, όχι να σεβασθή την διαδικασία και να αντικρούση την κατ’ αυτού κατηγορία αλλά την δημιουργία εντυπώσεων και μόνο. Συγκεκριμένα, αφού προέβαλε προφανώς μη νόμιμες και αβάσιμες ενστάσεις και αιτήματα, απεχώρησε, υπεκφεύγοντας την βάσανο της ζώσης διαδικασίας και την αντίκρουση της κατηγορίας.
4. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δικαστηρίου συγκεντρώθηκαν ολιγάριθμοι «οπαδοί» του, προερχόμενοι εν πολλοίς από άλλες πόλεις, από αυτούς που ο ίδιος τις προηγούμενες ημέρες παρακινούσε να προσέλθουν προς συμπαράστασή του, και φώναζαν διάφορα συνθήματα έξω από τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, επιχείρησαν δε να εισέλθουν και στον χώρο συνεδρίασης του Δικαστηρίου, παρά τον νόμον, που στις συνεδριάσεις των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων επιτρέπει την παρουσία μόνο κληρικών και μοναχών, οπότε, όπως είναι φυσικό απετράπησαν κατ’ αρχήν από τους πατέρες Καλλίνικο και Θεμιστοκλή και στην συνέχεια από τα εντόπια αστυνομικά όργανα, που προσήλθαν να επιβάλλουν την τάξη και να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνεδρίαση του Δικαστηρίου, όπως άλλωστε συμβαίνει και στα κοσμικά Δικαστήρια.
5. Ουδέποτε έλαβαν χώρα τα αναφερόμενα στα δημοσιεύματα, που κυκλοφόρησαν, ότι δηλ. το πλήθος «άρπαξε από τα γένια» τον π. Θεμιστοκλή, πετώντας τον στο έδαφος, ότι ο π. Καλλίνικος ετράπη σε φυγή και ότι ζητήθηκαν ενισχύσεις από την Αστυνομία του Μεσολογγίου για να προστατέψουν τον Μητροπολίτη και τους κληρικούς της Ι. Μητροπόλεως.
6. Το Επισκοπικό Δικαστήριο, εφαρμόζοντας τον νόμο, και μετά την αποχώρηση του κατηγορουμένου, συνέχισε την συνεδρίασή του και απεφάνθη ότι ο Ιερομόναχος είναι ένοχος της κατηγορίας ότι «λειτούργησε» κατά συρροήν ενώ είναι ακοινώνητος, ενόψει δε του ότι για την κατηγορία αυτή προβλέπεται η ποινή της καθαίρεσης, την οποία και δεν έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλη, εθεώρησε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση να δικασθή πρωτοδίκως στο αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο. 
7. Για μία ακόμα φορά ο Ιερομόναχος Ιγνάτιος Σταυρόπουλος κατέδειξε την ανυπακοή και καταφρόνησή του στους θεσμούς της Εκκλησίας και του Κράτους (η συγκρότηση, δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων προβλέπεται από πολιτειακό νόμο, ήτοι τον Ν. 5383/1983) και προφανώς αδυνατώντας να αποκρούση την κατηγορία, την οποία εν πολλοίς συνομολόγησε με το απολογητικό του υπόμνημα, αρκέστηκε στην δημιουργία εντυπώσεων, με την συνδρομή των «φίλων και οπαδών», που έχει δημιουργήσει με την καθημερινή ενασχόλησή του με ανακοινώσεις, σχόλια και ανταλλαγή απόψεων σε ιστοσελίδες, Blogs και στο facebook, που ο ίδιος διατηρεί, καταδεικνύοντας έτσι το εκκοσμικευμένο και νόθο μοναχικό και εκκλησιολογικό του φρόνημα.
8. Είναι λυπηρό το γεγονός Ιερομόναχοι να απειθαρχούν στους ιερούς Κανόνες και την Ιερά Σύνοδο αλλά και στους θεσμούς και νόμους της πολιτείας, να προκαλούν τον λαό σε εχθροπάθεια εναντίον των κανονικών Επισκόπων, να δημιουργούν οπαδούς και να παρουσιάζωνται ως «ήρωες». Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχθή τέτοιες αντικανονικές και φατριαστικές ενέργειες, καταδικάζει την απόπειρα υπονόμευσης των θεσμών της με απειλές βίας και την συνδρομή φανατισμένων «οπαδών» και θα συνεχίση απρόσκοπτα την ορθόδοξη διδασκαλία της και την διακονία της στους ανθρώπους.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ: Όταν έστειλες το κλητήριο με το σαχλό σου κατηγορητήριο ρε άπαιχτε θεομπαίχτη δεσπότη και εκκλησιαστικέ δικαστή, δεν γνώριζες ότι ήσουν ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΣ και ότι οι μεθοδεύσεις σου ήσαν αρμοδιότητας άλλου δικαστηρίου????? ‘Επρεπε να «δικάσεις» για να ανακαλύψεις το σωστό κατηγορητήριο???? Στο επόμενο δικαστήριο που θα παραστείς σαν κατήγορος, θα κουβαλήσεις αναθεωρημένο κατηγορητήριο????? Μήπως κάποιοι πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με τα κόλπα του δεσπότη της Ναυπάκτου????

Για να σας βοηθήσω σε όποια πρωτογενή έρευνα επιθυμείτε και να σας κουράσω όπως κουράστηκα, σας προτείνω να διαβάσετε τις ιστοσελίδες:

Μητρόπολης Ναυπάκτου >>>> http://www.parembasis.gr/immssn.htm

Μητροπολίτη Ιερόθεου Ναυπάκτου >>>>  http://bishopierotheosvlaho.pblogs.gr/

Ιερομόναχου-Αρχιμανδρίτη- Δρ. Ιγνάτιου Σταυρόπουλου   >>>> http://ignatiosstavropoulos.blogspot.gr/

ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

ΧΑΙΡΕΤΕ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Και όπου αλλού τραβάει η ψυχή σας. Όποιος βρει το πραγματικό κατηγορητήριο του δεσπότη Ιερόθεου, κατά του ιερομονάχου (με διδακτορικό παρακαλώ) Ιγνάτιου, να μου το στείλει. Μιλώ για κατηγορητήριο και όχι για φασιστικό δεσποτικό αφορισμό, της μορφής αόριστα «δι΄ ανυπακοή» διότι κάποιος ανεγκέφαπος ρασσοφόρος κοπρίτης, έστειλε και ξαναέστειλε και ξαναέστειλε ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ κατά των μοναχών, για ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟ. Εντάξει Ιερόθεε????? Να μη ξεχνάς, ότι παριστάνεις και τον υπέρμαχο των δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά εγώ πολύ φασίστα σε βρήκα και αν σε βρήκα μη περιμένεις τον πεντόβολο να έλθει από τη Λατινική Αμερική για να σου φέρει νέους μετανάστες για βοήθεια….

 

Απάντηση