Μαύρα κι΄ άραχνα τα προγνωστικά της Μέϊρκελ για το 2012…..

31 Δεκεμβρίου 2012
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ -ΣΑΜΑΡΑΣ -ΚΟΥΒΕΛΗΣ -ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ -2013

Απάντηση