ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ -ΕΥΖΩΝ  === Να θυμάστε: Πρώτη Αρετή τού Καλού Στρατιώτη η Καρτερία , δεύτερη το Θάρρος – Στο τέλος αυτής τής μεγάλης δοκιμασίας που διανύουμε ως Έθνος, εμείς οι Γνήσιοι ΕΛΛΗΝΕΣ το Γένος θα επικρατήσουμε και πάλι, το ΠΝΕΥΜΑ δηλαδή και το ΦΩΣ τής Οικουμένης και όχι η Ύλη και το Σκότος !
  === Όπως γινόταν πάντοτε…

  === Αναρτήθηκε από Διηνέκης

Απάντηση