ΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΗΚΟΟΣ -ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  === Τα ταμεία του κράτους έχουν αδειάσει, υπάρχει δυσκολία καταβολής των μισθών και των συντάξεων αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει να δίδει επιδόματα ακόμη και σε Τούρκους υπηκόους.

  === Δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και 80 σεντ κρατική βοήθεια, απολαμβάνει ο Τούρκος υπήκοος Μεχμέτ Σαλίχ.

  === Ο εν λόγω κύριος παραλαμβάνει κάθε μήνα από το κυπριακό υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων επιταγή με το πιο πάνω ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε 1.177,80 λίρες Κύπρου.

  === Αναλυτικά οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, χορηγούν σε αυτόν 1530,80 ευρώ το μήνα για τις βασικές του ανάγκες, 470 ευρώ για ενοίκιο, την ίδια στιγμή που ο Κύπριος πρόσφυγας λαμβάνει ως ανώτατο ποσό, για τον ίδιο σκοπό, από την Κυπριακή Κυβέρνηση μόνο 133 ευρώ,  και επίδομα θέρμανσης το ποσό των 171 ευρώ. Σύνολο 2.177 ευρώ και 80 σεντ.

  === Αλήθεια, ποιες είναι οι βασικές του ανάγκες και γιατί φθάνουν τα 1500 και πλέον ευρώ το μήνα; Γιατί ο κύριος Σαλίχ λαμβάνει 470 ευρώ για την πληρωμή του ενοικίου του, ενώ ο Κύπριος πρόσφυγας φοιτητής μόλις 133; Δια του λόγου το ασφαλές, παραθέτουμε το απόκομμα των απολαβών του.

  === Είναι πραγματικά άξιο απορίας, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρνονται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και γενικά, η πολιτική της κυβέρνησης. Προτιμούν να βοηθούν αλλοδαπούς από τρίτες χώρες και Τούρκους, παρά τους ντόπιους που αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα.

Πηγή:  showTime-cy
Αναρτήθηκε από ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ

Απάντηση