ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  === Ποιες συντάξεις και πόσο μειώνονται
=== Από 5% έως 20% μείωση θα έχουν στις συντάξεις τους όσοι εισπράττουν από τα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 1.000 ευρώ. Η περικοπή θα τεθεί για πρώτη φορά σε ισχύ, ενώ σε τέσσερις δόσεις θα παρακρατηθούν τα αναδρομικά του Ιανουαρίου (από το Φεβρουάριο μέχρι και το Μάιο).
=== Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής :
1.—- Για ποσά συντάξεων από 1.000,01 έως 1.500 ευρώ γίνεται μείωση κατά 5% στο σύνολο του ποσού. Το τελικό ποσό δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 1.000,01 ευρώ.

2.—- Για ποσά συντάξεων από 1.500,01 έως 2.000 ευρώ γίνεται μείωση κατά 10% στο σύνολο του ποσού. Το τελικό ποσό δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 1.425,01 ευρώ.

3.—- Για ποσά συντάξεων από 2.000,01 έως 3.000,01 ευρώ γίνεται μείωση κατά 15% στο σύνολο του ποσού. Το τελικό ποσό δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 1.800,01 ευρώ.

4.—-Για ποσά συντάξεων άνω των 3.000,01 ευρώ γίνεται μείωση κατά 20% στο σύνολο του ποσού. Το τελικό ποσό δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 2.550,01 ευρώ.

  === ΠΗΓΗ:  ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΟ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ: Κανένας δεν χάρηκε κλεμμένα. Στον λαιμό θα τους κάτσουν.

Απάντηση