ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΣΙΜΟΣ 1   === Εκπορνεύεσαι κουρέλι  — Στην μπουρδέλο κοινωνία
  === Ξεπουλάς και την ψυχή σου — Για την υπεραφθονία.

   === Στην καρδιά σου βάλαν φρένα  — Το μυαλό σου παίρνει βύσμα
=== Για χιλιάδες σαν εσένα — Θα αρκέσει μια μπρίζα.

   === Κι η Πνευμονοκονίαση  —  Κι η Πνευμονοκονίαση
=== Κι αυτή θα έχει πάψει.
=== Ρομποτανθρωπομήχανση  —  Και Ξυπνοπνευματύπνωση
=== Και χρυσωμένο χάπι.

   === Θα είσαι με μπαταρία — Να εκτελείς εργασία
=== Με σούπερ ενημέρωση  — Τροφή και διασκέδαση
=== Θα πλέχεις ευφορία.

   === Θα είσαι με μπαταρία — Να εκτελείς εργασία
=== Με σούπερ ενημέρωση — Κορσέ και διασκέδαση
=== Θα πλέχεις ευφορία.

   === Για κοιτάξτε με σακάτη  — Ένα έχω μόνο μάτι
=== Μου ρουφήξατε το αίμα  — Μα αλογόκριτο έχω βλέμμα.

   === Αποφασισμένος πάντα  — Στην προσωπικιά μου μπάντα
=== Την ψυχή μου δεν πουλάω  — Και το δρόμο μου τραβάω.

   === Την Πνευμονοκονίαση — Την Πνευμονοκονίαση
=== Εγώ τη συζητάω
===Ρομποτανθρωπομήχανση — Και Ξυπνοπνευματύπνωση
=== Δεν θέλω να τη φάω.

   === Ξερνάω την μπαταρία  — Δεν εκτελώ εργασία
=== Δεν θέλω ενημέρωση  — Κορσέ και διασκέδαση
=== Γουστάρω ελευθερία.

   === Ξερνάω την μπαταρία — Δεν εκτελώ εργασία
=== Δεν θέλω ενημέρωση  — Κορσέ και διασκέδαση
=== Γουστάρω ελευθερία.

Μουσική: Νικόλας Άσιμος  —- Στίχοι: Νικόλας Άσιμος

Σημείωση: Το συγκεκριμένο τραγούδι υπάρχει και σε άλλες εκτελέσεις. –Η εκτέλεση αυτή είναι αυτή που ακούγεται στην παράνομη κασέτα 000003

Απάντηση