ΜΠΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΘΩΜΑ ΣΤΗ ΚΥΜΗ  === Ο δημοτικός σύμβουλος Βαγγέλης Μπελιάς κατήγγειλε τον δήμαρχο Δημήτρη Θωμά!!!
=== Τον κατηγορεί ότι αρνείται να του δώσει στοιχεία για την οικονομική διαχείριση του ινστιτούτου «Γ.Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

  === Ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Βαγγέλης Μπελιάς κατήγγειλε τον Δήμαρχο στη γενική γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Καλλιόπη Γερακούδη και ζητάει τον πειθαρχικό του έλεγχο.

  === Στην καταγγελία του αναφέρει τα εξής:

  === “Σας διαβιβάζω τα πιο πάνω σχετικά ( Σ.Σ. πρόκειται για τις αιτήσεις χορήγησης στοιχείων), με τα οποία έχω ζητήσει από τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου οικονομικά στοιχεία του πρώην δήμου Κύμης, τα οποία αφορούν το ινστιτούτο «Γ.Ν ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

  === Μέχρι σήμερα ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή αρνείται την χορήγησή τους, παραβιάζοντας κατάφωρα τις διατάξεις των Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010.

  === Για τα στοιχεία αυτά, πέρα από το γεγονός ότι ήμουν δημοτικός σύμβουλος του πρώην δήμου Κύμης, είμαι δημοτικός σύμβουλος του δήμου Κύμης-Αλιβερίου, έχω δικαστική διένεξη με τον δήμαρχο, σε ότι αφορά την οικονομική διαχείριση του ινστιτούτου «Γ.Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» , η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 4-3-2013.

  === Παρακαλώ όπως προβείτε άμεσα στον πειθαρχικό έλεγχο του δήμαρχου για την άρνηση αυτή, αφού όπως σας είναι  ήδη γνωστό είναι επαναλαμβανόμενη.

  === Αναρτήθηκε από ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

Απάντηση