Στη Τζαβέλαινα

25 Μαρτίου 2013
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΘΥΣΙΑΩρέ κορίτσια από τα Γιάννενα, γριά Τζαβέλαινα,
νυφάδες απ’ το Σούλι, αχ τα μαύρα να παιδιά μ’ φορέσετε.

Αχ τα μαύρα να φορέσετε, γριά Τζαβελαινα,
στα μαύρα να ντυθείτε, το Σούλι θα- παιδιά μ- χαρατσωθεί.

Αχ το Σούλι θα χαρατσωθεί, γριά Τζαβελαινα,
χαράτσι θα πληρώσει, Τζαβελαινα -παιδιά μ’ -σαν τ’ άκουσε.

Τζαβελαινα σαν τ’ άκουσε, γριά Τζαβελαινα, βαριά της κακοφάνη, ωρε πιάνει και ζώνει τ’ άρματα.

Απάντηση