ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 23 — Με μολύβι και χαρτί.

5 Απριλίου 2013
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 23   ΒΙΑ — ΠΙΚΡΑ

Απάντηση