ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΤΙΤΑΝ  === Όλο το υπόμνημα του Σωματείου Εργαζομένων, που υποβλήθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας Εύβοιας.

  === Παράνομη, ανήθικη, επιλεκτική, καταχρηστική και εκδικητική χαρακτηρίζει την συμπεριφορά της διοίκησης της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ το Σωματείο Εργαζομένων στα “Τσιμέντα Χαλκίδας”, στο υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιθεώρηση Εργασίας Εύβοιας.

  === Το υπόμνημα συνοδεύει την προσφυγή κατά της Εταιρείας, που έκλεισε αιφνιδιαστικά το εργοστάσιο  και απαίτησε από τους εργαζομένους να σταματήσουν να προσέρχονται στην εργασία τους.

  === Ολόκληρο το κείμενο του υπομνήματος είναι το εξής:        

  === “Επί της προσφυγής του σωματείου μας που συζητήθηκε στην Υπηρεσία σας στις 5 Μαρτίου 2013 επισημαίνουμε τα κάτωθι:

  === Η εταιρεία ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ στις 26 Μαρτίου 2013, αιφνιδιαστικά και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επιχειρησιακού σωματείου μας, μας ανακοίνωσε την απόφαση της Διοίκησής της, της 25ης Μαρτίου 2013 περί οριστικής διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου της Χαλκίδας και συγχρόνως κάλεσε το σωματείο μας για ενημέρωση σχετικά με τους λόγους της απόφασης αυτής και διαβούλευση για την εφαρμογή του νόμου περί ομαδικών απολύσεων.

Την ίδια ημέρα, η εταιρία έστειλε και επιστολές στα σπίτια των εργαζομένων μελών του σωματείου μας, με τις οποίες τους καλούσε να μην προσέρχονται στην εργασία τους και τους δήλωνε ότι παρόλα αυτά θα τους καταβάλλει τις αποδοχές τους και θα τους ενημερώνει η εταιρία για τις εξελίξεις των διαβουλεύσεων με το σωματείο μας.

  === Παρά ταύτα, οι εργαζόμενοι τόσο κατά την 26η όσο και κατά την 27η Μαρτίου 2013 συνέχισαν να προσφέρουν κανονικά την εργασία τους στο εργοστάσιο της Χαλκίδας. Στις 27/3/2013 η εταιρία εξέδωσε Εσωτερική Ανακοίνωση με την οποία καλούσε το προσωπικό να μην προσέρχεται για εργασία και στις 28/3/2013 κατέθεσε στην Υπηρεσία σας Τροποποιητικό πίνακα ωραρίου του εργοστασίου με ισχύ από 27/3/2013. Συγχρόνως, διέκοψαν την καθαριότητα των χώρων εργασίας και την παροχή ύδατος εκβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την απομάκρυνση των εργαζομένων από τις θέσεις εργασίας τους για λόγους υγείας.

Σημειωτέον δε ότι ενώ όλα αυτά διαδραματίζονται στο εργοστάσιο της Χαλκίδας, στα άλλα δύο εργοστάσια η εταιρία διαβεβαιώνει τους εργαζομένους ότι από τις εξελίξεις αυτές δεν θα θιγούν αλλά αντίθετα θα ενισχυθεί η δραστηριότητα των εργοστασίων, χρησιμοποιούν δε το «κλείσιμο» του εργοστασίου της Χαλκίδας προκειμένου να επιτύχουν στα άλλα δύο εργοστάσια υπογραφή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που προβλέπουν μείωση αποδοχών.

Η παραπάνω συμπεριφορά της εταιρίας, δια της οποίας όχι απλώς αφαιρεί από τους εργαζομένους το αντικείμενο απασχολήσεώς τους αλλά τους απομονώνει στα σπίτια τους και τους απομακρύνει βίαια από τις θέσεις εργασίας τους ανατρέποντας άρδην τις ζωές τους, αντίκειται στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους.

  === Επιπλέον προσβάλλει βάναυσα την προσωπικότητα των εργαζομένων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πράγματι, η εταιρία εκδιώκοντας τους εργαζομένους από το εργοστάσιο (προθυμοποιούμενη συγχρόνως να τους καταβάλει παρόλα αυτά μισθό) παραβιάζει την υποχρέωσή της να απασχολεί τους εργαζομένους της για την εργασία για την οποία τους προσέλαβε και επιχειρεί να τους μετατρέψει σε κοινωνικά παράσιτα, αποστερώντας τους το δικαίωμα να εργαστούν και θέτοντάς τους στο περιθώριο μέχρι την οριστική απώλεια των θέσεων εργασίας τους, που αφήνει η εταιρία να θεωρηθεί δεδομένη, προκαλώντας στους εργαζομένους τεράστια ηθική μείωση. 

Συγχρόνως, με την συμπεριφορά αυτή σκοπεί αμέσως και ευθέως στην επίταση του άγχους, της ανησυχίας, της αγωνίας και του φόβου των εργαζομένων για τις εξελίξεις σχετικά με το εργοστάσιο της Χαλκίδας και την τύχη των εργασιακών τους συμβάσεων αλλά και στην αποσυνδικαλιστικοποίηση των εργαζομένων δια της αποστολής προσωπικών επιστολών στις οικογένειες των εργαζομένων και την απομάκρυνσή τους κατά την διάρκεια των υποτιθέμενων διαβουλεύσεων από τον χώρο εργασίας τους που αποτελεί πεδίο έντασης και διαλόγου, χώρο συναναστροφής με τους συναδέλφους και ανάπτυξης της συνδικαλιστικής δράσης.

Θεωρούμε την συμπεριφορά της εταιρίας απαράδεκτη, παράνομη, ανήθικη, επιλεκτική, καταχρηστική και εκδικητική και απαιτούμε η εταιρία να σεβαστεί τους εργαζομένους της, να τηρήσει τις συμβάσεις εργασίας τους και να άρει άμεσα την προσβολή της προσωπικότητάς τους, αποδεχόμενη τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες τους και απασχολώντας τους πραγματικά. “

Αναρτήθηκε από ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

Απάντηση