Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ ΚΚΕ

14 Απριλίου 2013
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ - ΓΕΝ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ ΚΚΕΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, τίποτα άλλο.

Απάντηση