ΒΙΒΛΙΟ: Η Βιογραφία του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη.

26 Απριλίου 2013
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1  === «Η Βιογραφία του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη»

  === Συγγραφέας: Δημήτρης Αινιάν

  ===  Ψηφιακό βιβλίο με ελεύθερη διανομή

  === «Η σπουδαιοτάτη αυτή βιογραφία του Γεωργίου Καραϊσκάκη, γραφείσα παρ’ ανδρός όστις μετέσχε των δύο τελευταίων μεγάλων εκστρατειών του ηρωϊκού στρατάρχου και υπηρέτησεν υπ’ αυτόν ως έμπιστός του γραμματεύς και συμμαχητής, είναι η μόνη αυθεντική έκθεσις περί του βίου και των έργων του βαθυγνώμονος και γενναιοκάρδου Ρουμελιώτου, όστις υπήρξεν η πρώτη στρατιωτική μεγαλοφυία της νεωτέρας Ελλάδος. Το έργον του Δημητρίου Αινιάνος εχρησίμευσεν αργότερα ως η κυριωτέρα πηγή εις την γνωστήν βιογραφικήν μελέτην του ιστορικού Κ. Παπαρρηγοπούλου…»

  === Η βιογραφία του Γεωργίου Καραϊσκάκη εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1834. Ο συγγραφέας, Δημήτρης Αινιάν, συμμετείχε στις δύο τελευταίες εκστρατείες του Στρατηγού και υπηρέτησε υπό τις διαταγές του ως έμπιστος γραμματέας και συμμαχητής. Η παρούσα έκδοση (1903) – συμπληρωμένη από τον Ι. Βλαχογιάννη – είναι η δεύτερη. 

  === Άδειες: Το ψηφιακό βιβλίο διανέμεται ελεύθερα και δωρεάν, από το   schooltime.gr  το οποίο και ευχαριστώ.  Για να κατεβάσετε ή να διαβάσετε το βιβλίο, κάντε ΚΛΙΚ στον σύνδεσμο >>>>>  ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΗΓΗ: Αρβανίτες – Arvanites – Hellines

Απάντηση