ALPHA BANK - Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 -3   === Πέρυσι τον Οκτώβριο γράφτηκε, ότι η  Crédit Agricole S.A., πώλησε την Εμπορική τράπεζα στην ALPHA BANK, έναντι ….1 ευρώ!!! Άλλοι έγραψαν ότι η Crédit Agricole S.A., όχι μόνο χάρισε την Εμπορική για να τη ξεφορτωθεί, αλλά θα τη προικίσει κι΄ όλας!!!!

  === Η ουσία είναι ότι το πείραμα της Crédit Agricole S.A. απέτυχε παταγωδώς και η Εμπορική ΕΤΡΕΧΕ προς χρεοκοπία. Οι Γάλλοι τα καλομελέτησαν και κατάλαβαν ότι αν δεν ξεφορτωθούν την Εμπορική, θα μέτραγαν μεγάλες ζημιές και σε επίπεδα ομίλου. Τους πραγματικούς όρους μεταβίβασης της Εμπορικής στην ALPHA BANK, μέχρι στιγμής κανένας έξω από τα στεγανά των πρωταγωνιστών δεν τους ξέρει κι΄ εγώ μαλακίες του καθενός δεν μπορώ να αναπαράγω. Στον χώρο των τραπεζών του Ελλαδιστάν έχουν γίνει γάμοι και διαζύγια και μπασταρδα παιδιά και αλλαξοκωλιές, για γέλια και για κλάματα.
  === Το πιο τρελό όμως της ιστορίας είναι, ότι ενώ η ALPHA BANK, ουσιαστικά πήρε μια χρεοκοπημένη Εμπορική τράπεζα, χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως που να αλλάζει τα γνωστά δεδομένα, ξαφνικά μας ανακοινώνει με τις ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ οικονομικές καταστάσεις Α’ τριμήνου 2013, ότι καταγράφει υπεραξίες2.632.300.000 €, ένεκα της εξαγοράς της…. χρεοκοπημένης ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και ενώ η απορρόφηση της τελευταίας δεν έχει ολοκληρωθεί. Ξέρουμε ότι στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγορών μετά απορροφήσεως στις επιχειρήσεις, πάντα γίνεται εκτίμηση (και υπερεκτίμηση) των παγίων περιουσιακών στοιχείων, δια της οποίας προκύπτουν υπεραξίες.
  === Ακόμα και αν πράγματι προέκυψαν υπεραξίες, δεν μας διευκρυνίζουν αν είναι οριστικές και αν από αυτές έχουν αφαιρεθεί οι πάσης φύσεως ζημίες της Εμπορικής, πριν οδέψουν (οι υπεραξίες) προς κεφαλαιοποίηση.
ALPHA BANK - Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 -4  === Εδώ σαν οικονομολόγος και λογιστής (συνταξιούχος) οφείλω να σας εξηγήσω, ότι το ποσό της γνωστοποιούμενης (προς το παρόν) υπεραξίας, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑ ΠΑΓΙΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΆΖΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΧΑΡΤΙΑ) ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ. Αυτό το λέω, για να μη φανταστούν οι αφελείς, ότι ξαφνικά βρέθηκαν 2,63 δις € τα οποία δα διανεμηθούν σαν μετρητά στους μετόχους. Για σκεφθείτε, ότι ο Κωστόπουλος βγήκε για να μαζέψει μετά βίας 457 εκατομμύρια € λόγω έλλειψης ρευστότητας και αφήστε τα όνειρα.
Ένα ακόμα μυστήριο που δεν ξέρουμε, είναι το τι σόϊ εκτίμηση έγινε στα περιουσιακά στοιχεία της Εμπορικής και αν βγάλαν τη πραγματική και οριστική καθαρή θέση της. Αν δεν έχουν βγάλει τη πραγματική και οριστική καθαρή της θέση (αφού όλα ακόμα είναι φλου) είναι ιδιαίτερα ενδεχόμενο, να μειωθεί δραματικά το διαφημιζόμενο ποσό «κερδών» (=υπεραξία) των 2,63 δις €!!!!!!!
  === ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  1: Η Εμπορική είχε αγοράσει το 2002 έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τότε τιμολογιακής αξίας 800 €, ο οποίος είναι 99,9% αποσβεσμένος. Αυτό το πάγιο, ακόμα και αν εκτιμηθεί αυθαίρετα σήμερα ως αξίας 1200€, δεν προσφέρει καμία απολύτως υπεραξία, ΔΙΟΤΙ οι λογιστές οφείλουν να αναπροσαρμόσουν απολύτως ανάλογα και την αποσβεσμένη αξία του παγίου, οπότε η αποσβεσμένη αξία του παραμένει στο 99,9% και της νέας εκτίμησης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ και ακόμα αν το κρύβουν, κάποια στιγμή θα το καταγράψουν γιατί γυρίζει μπούμεραγκ.
  === ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Η Εμπορική είχε αγοράσει το 2009 ένα μηχάνημα, τότε τιμολογιακής αξίας 1.000€, το οποίο σήμερα (λέμε) είναι αποσβεσμένο στο 50% της αρχικής αξίας του. Αφού πούμε ότι είναι απάτη να πει κανείς ότι ένα παλιό μοντέλο μηχανήματος πωλείται σήμερα ακριβότερα από ότι το 2009, ακόμα και αν η επιτροπή το εκτιμήσει 1.100€ σήμερα, το όφελος υπερτιμήματος είναι μηδαμινό, αφού και το αποσβεσθέν μηχάνημα αναπροσαρμόζεται στο 50% της τιμής εκτίμησης.
ALPHA BANK - Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 -5  === ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Η κατάσταση αλλάζει ΜΟΝΟΝ στις περιπτώσεις γηπέδων (οικοπέδων) των μη ενσωματωμένων σε λειτουργικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα γήπεδα ΔΕΝ αποσβένονται και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή προς τα πάνω δίνει υπεραξίες, αλλά δίνει και περισσότερους φόρους ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορώ να φανταστώ την Crédit Agricole S.A. τόσο ηλίθια, να έχει τόσα πολλά κουφέτα στα χέρια της και να τα χάρισε στον Κωστόπουλο και τη παρέα του. Σε παγκόσμια κλίμακα, όταν μια εταιρεία θέλει να εξαγοράσει μια άλλη, ελέγχει να δει τι περιουσιακά στοιχεία έχει στο ενεργητικό της και τι βάρη υπάρχουν στο παθητικό της. Όταν πήρε την Εμπορική, δεν υπάρχει περίπτωση να μη τα είδε και τώρα που τη πούλησε, δεν υπάρχει περίπτωση να τα ξέχασε. Επομένως κάτι άλλο τρέχει…..
Στο παρακάτω Δελτίο Τύπου της ALPHA BANK, και στους πίνακες, με κόκκινο χρώμα κάνω τις ενδιάμεσες παρατηρήσεις μου, για να τις προσέξετε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:

<<ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ALPHA BANK
Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2013
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη, πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα (= «εγγυημένη» από ποιον και προς ποιον??? Ζεστό χρήμα θα εισπράξουν, έναντι χαρτιών, για τα οποία οι ίδιοι λένε σε άλλο σημείο και σε άλλη ανακοίνωση, ότι αύριο δεν ξέρουν τι θα ξημερώσει!)
Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως
Ζημίες προ φόρων Ευρώ 228,4 εκατ. (1)
Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση του Ισολογισμού
—- Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 13,9% (2), λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως και την εκταμίευση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του υπολειπόμενου ποσού της ανακεφαλαιοποιήσεως. (= η εκταμίευση ποσών από το Τ.Χ.Σ. σημαίνει ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΦΩΣ, ότι η τράπεζα έχει την ίδια χρηματοοικονομική νόσο, με τις προβληματικές τράπεζες)
—- Τα Ίδια Κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, ανέρχονται (= ΘΑ… ανέλθουν) σε Ευρώ 7,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2013.
—- Τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 42 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2013, καταγράφοντας εισροές κατά Ευρώ 0,7 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Περαιτέρω αύξηση των καταθέσεών μας κατά Ευρώ0,5 δισ. τον Απρίλιο.
—- Μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 5 δισ. το α΄ τρίμηνο 2013, σε Ευρώ 20 δισ. (= αυτό δεν σημαίνει και μείωση των υποχρεώσεων της τράπεζας, ένεκα δανεισμού από άλλες πηγές)
ALPHA BANK - Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 -6—- Δείκτης καθυστερήσεων στο 30,1%, παρουσιάζοντας μειούμενο ρυθμό αυξήσεως των καθυστερήσεων σε 150 πόντους το α’ τρίμηνο του έτους έναντι 190 πόντους το δ’ τρίμηνο του 2012, και με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 10,1 δισ., οι οποίες αντανακλούν έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 52%. (= Αυτό σημαίνει, ότι τα δάνεια που χορήγησαν και είναι σε καθυστέρηση, συνεχίζουν να αυξάνονται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ, απλά, εκεί που η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ έτρεχε με 190, «βλέπουν» τη ταχύτητα αύξησης στο συγκεκριμένο τρίμηνο με 150)
—- Μετά το τέλος του τριμήνου, στα μέσα Απριλίου 2013, ανακοινώθηκε η Προαιρετική Πρόταση Επαναγοράς τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως και υβριδικών τίτλων.
Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης
—- Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 320,6 εκατ., ενισχυμένο κατά 12,2% σε τριμηνιαία βάση, λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και μειωμένο κατά 22,9% σε ετήσια βάση. (= Ούτε καν μπαίνουν στον κόπο να εξηγήσουν, στο πως δημιουργείται η ψαλίδα 35,1% διαφοράς, της μεταβολής των καθαρών εσόδων από τόκους, από το +12,2% του Α΄ τριμήνου, στο…. -22,9% το ετήσιο!!! Αρνητικό θαύμα θα είναι!)
—- Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε κέρδη Ευρώ 192 εκατ., κυρίως λόγω της αποτιμήσεως κατά την αρχική αναγνώριση του μετατρεψίμου Ομολόγου που διατέθηκε στην Crédit Agricole.
—- Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 276,9 εκατ. έναντι Ευρώ 165,3 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2012 και Ευρώ 233 εκατ. το α’ τρίμηνο 2012, προσαρμοσμένα για τα έκτακτα (3).
—-  Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 322 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 252 εκατ. αντιστοιχούν στην Alpha Bank (-3,9% ετησίως) και Ευρώ 69,9 εκατ. στην Εμπορική Τράπεζα.
—- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 505,3 εκατ., και ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, σε 311 πόντους έναντι 440 πόντους το δ’ τρίμηνο του 2012.

_____________ ____________ ___________
ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΕΙΣ ALPHABANK: 1 Εξαιρουμένης της αρχικής θετικής επιπτώσεως από τη συγχώνευση της Εμπορικής Τραπέζης ύψους Ευρώ 2,6 δισ. (στη Λογιστική Κατάσταση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013, το ίδιο ποσό το αποκαλούν….. «Αρνητική Υπεραξία από την εξαγορά της Εμπορικής»)
2 Με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ).
3 Προσαρμοσμένα για Ευρώ 125,1 εκατ. έκτακτα λειτουργικά έξοδα στο δ’ τρίμηνο 2012 και Ευρώ 288,3 εκατ. ζημίες από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία συναλλαγής το α’ τρίμηνο 2012.

______________ _____________ ____________

ALPHA BANK - Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 -7Οι σελίδες 2 έως και 8 του Δελτίου Τύπου, κάνουν ωραιοποιημένη περιγραφή των πινάκων 3 έως και 7 που ενσωματώνω στην ανάρτηση.
Το Δελτίο Τύπου κλείνει με (επανάληψη) των παρακάτω διευκρινίσεων:  === ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις ΗνωμένεςΠολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά,την Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ήοποιαδήποτε χώρα, στην οποία η προσφορά αυτή θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δενεπιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χωρίς ναλάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933, (στο εξής το“Securities Act”), εκτός αν τύχουν εξαιρέσεως από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένωνεξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούνστην Αυστραλία, τον Καναδά, την Νότια Αφρική, την Ιαπωνία σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, Καναδά, Νοτίου Αφρικής ήΙαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν λάβει έγκριση σύμφωναμε το Securities Act ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας.
  === ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Οιδηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνουςκαι αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουνουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται ή εννοούνται στις παρούσες δηλώσεις. Λόγω των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων αυτών, οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται υπέρ το δέον στιςδηλώσεις αυτές που διενεργούνται καθ’ αναφορά με την ημέρα στην οποία γίνονται. Η Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρεώσεως να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές εκτός αν άλλωςυποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.>>
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Ο Μπαρμπανίκος δεν ενθουσιάστηκε από τους πίνακες και δεν εμπιστεύεται τις υπεραξίες που ανακοινώθηκαν, οι δε προειδοποιήσεις (που οφείλονται στις επιφυλάξεις των αναδόχων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου) είναι πολλές και περίεργες.

Απάντηση