Ροντρὶγκ (Δημήτρης) Ἐλ Χούρι -Λίβανος  === Παρακάτω ἀκολουθεῖ συνέντευξη μὲ τὸν Ἱδρυτὴ καὶ Πρόεδρο τοῦ Ὀρθοδόξου Κόμματος τοῦ Λιβάνου, Ροντρὶγκ (Δημήτρη) Ἐλ Χούρι.

   === Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα Λιβάνου, ἔχουν βοηθήσει νὰ χτιστοῦν σχολεῖα, μουσεῖα κα, ἐνῶ εἶναι πρόθυμοι νὰ βοηθήσουν τὴν Μητρόπολη.
   === Ἀπὸ τὴν Ἀντωνία Πατσίδου
   === Ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη κοινότητα τοῦ Λιβάνου, ἀπαριθμεῖ 3.000 Ἕλληνες ἐξ Ἑλλάδος. Οἱ ἑλληνόφωνες περιοχὲς τῆς χώρας συγκεντρώνονται κυρίως στὴν πρωτεύουσα Βηρυτό, καὶ στὴν Τρίπολη, στὸ Βόρειο Λίβανο. Δῶστε μας περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ κοινότητα τοῦ Λιβάνου.
   === Ἡ λίστα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας στὸ Λίβανο μὲ τοὺς 3.000 Ἕλληνες ποὺ ζοῦν στὸ Λίβανο, δίνει μία λανθασμένη καταμέτρηση.
   === Ὁ πραγματικὸς ἀριθμὸς εἶναι περίπου 300.000 καὶ εἶναι 7-8% τοῦ πληθυσμοῦ, καὶ ἡ τέταρτη μεγαλύτερη κοινότητα τοῦ Λιβάνου, μετὰ ἀπὸ τοὺς σουνίτες, Σιίτες, καὶ Μαρωνίτες.
   === Ὁ ἀριθμὸς 3.000 ἀντιπροσωπεύει ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὴν «ἑλληνικὴ ἰθαγένεια» ἀπὸ τὸ σύγχρονο ἑλληνικὸ κράτος… καὶ ἐκείνων ποὺ ἦρθαν ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία στὸ Λίβανο μετὰ τὸ 1920.
   === Ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν «ρίζες ἑλληνικές», ἐκεῖνοι ποὺ μιλοῦσαν κάποτε ἑλληνικά, ἐκεῖνοι ποὺ ὀνομάζονται «Ροὺμ» (στὴν ἀραβικὴ γλώσσα) εἶναι σήμερα περισσότερο ἀπὸ 300.000.
   === Ὅταν οἱ Ἄραβες κατέκτησαν τὴ γής μας τὸ 634 μ.Χ., ὀνόμασαν τὴ γῆ μας… «γῆ τῶν Ἀλ Ροὺμ (γῆ τῶν Ρωμιῶν)» καὶ ὁ πρῶτος Ἄραβας ἱστορικὸς «Ἀλ Γιακίντι (al wakidi)», ἀπὸ τὸν 8ο αἰώνα,) σημείωσε ὅτι σὲ πόλη τῆς Συρίας καὶ τοῦ Λιβάνου, οἱ Ἄραβες εἰσβολεῖς ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ μιλοῦν μὲ τοὺς προγόνους μας (ἂλ-ρούμ), στὴν «ἑλληνικὴ γλώσσα» «λούχα ρουμία».
   === Τὸ ἴδιο καὶ οἱ Τοῦρκοι μετὰ ἀπὸ αὐτούς, ἀκοκαλοῦσαν τοὺς Ἕλληνες «Ροὺμ» καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα «ρωμαίικα».
   === Μετὰ ἀπὸ 1400 χρόνια, ἀραβικῆς κατάκτησης ἔχουμε ἀραβοποιηθεῖ ἀπόλυτα, ἀλλὰ κρατᾶμε τὸ ὄνομά μας, «Ροὺμ» καὶ κρατᾶμε τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα στὶς λειτουργίες …
Καὶ πρέπει νὰ ξέρετε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Κοινότητα, καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα τῶν Καθολικῶν (Οὐνίτες) ἔχουν τὶς ἴδιες ρίζες… καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα τῶν Καθολικῶν ἀριθμεῖ τώρα περίπου 190.000 στὸ Λίβανο.
Καὶ μὴν ξεχνᾶτε ὅτι πολλοὶ Ἕλληνες φιλόσοφοι καὶ οἱ ἅγιοι εἶναι ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια. (Ἅγιος Χρυσόστομος, Ἅγιος Δαμασκηνός, ὁ Ἅγιος Ρωμανὸς ὁ Μελωδός, ….).
Οἱ Ἕλληνες στὸν Λίβανο, ἂν καὶ μιλοῦν ἀραβικὰ κρατοῦν στὸ μυαλό τους, ὅτι εἶναι Ἕλληνες ποὺ ἀναγκάστηκαν νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν ἀραβισμό. Ἀλλὰ ἡ προπαγάνδα ποὺ γίνεται ἀπὸ τὰ πολιτικὰ κόμματα προσπαθεῖ νὰ τοὺς πείσει ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξοι Ἄραβες ἢ Σύροι, ἀλλὰ ὄχι Ἕλληνες. Τί συμβαίνει ἀκριβῶς μὲ αὐτὸ τὸ θέμα;
   === Ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀποκαλοῦμε τοὺς ἑαυτοὺς μας «Ρούμ».
   === Στὰ παλιὰ ἀραβικὰ χειρόγραφα τὸ ὄνομα «Ροὺμ» στὴ χώρα μας σημαίνει «ἑλληνικὸς λαός», καὶ ὁ ὅρος «λούχα ρουμία» σημαίνει «ἑλληνικὴ γλώσσα».
Καὶ εἴμαστε ἐδῶ, πολλοὺς αἰῶνες πρὶν ἀπὸ τοὺς Ἄραβες. Ὁ Παπαδόπουλος, στὸ βιβλίο του, ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, λέει: «ἡ πλειοψηφία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας ἦταν Ἕλληνες» (σελίδα 51).
Καὶ γιὰ τὴν ἀραβοποίηση, λέει στὸ ἴδιο βιβλίο, «ἡ δίωξη ἔχει ἐνταθεῖ ἀπὸ 773… Ὁ Χαλίφης ἀλ-Μανσοὺρ… ἐμπόδιζε τὴ διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὰ παιδιά.
   === Ἀπὸ τότε, οἱ Χριστιανοί, εἰδικὰ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ μεταφράσει τὰ βιβλία στὰ ἀραβικὰ… καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ προκάλεσε τὴν ἀραβοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ»(σελίδα 570 – 571).
Ἡ προπαγάνδα τῶν πολιτικῶν κομμάτων, ἐπηρεαζόμενη ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους, λέει σήμερα σὲ ὅλο τὸν κόσμο ὅτι εἶναι «Ἄραβες» καὶ ὅτι οἱ χριστιανοὶ κατάγονται ἀπὸ τὶς ἀραβικὲς φυλὲς ποὺ δὲ…. …. …. …. … … … …. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamily

Απάντηση