ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5Ένα από τα σημεία επίσκεψής μας, στο πρόσφατο ταξίδι στην Εύβοια, ήταν και η Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής, στα Φύλλα Χαλκίδας.

1 Comment

Απάντηση