ΣΑΛΑΣ -ΕΡΤ  === “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ” ΘΑ ΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΙΣ ΣΤΗΝ GOLDMAN SACHS ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΟΥ

  === ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΝ GOLDMAN SACHS ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ Τ.Τ. – ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ…

  === Μετά την εγκληματικού χαρακτήρα και διαστάσεων, κίνηση της κυβέρνησης να διαλύσει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ), να το χωρίσει σε “κακή” και “καλή” τράπεζα και να εκχωρήσει την “καλή” στο περίφημο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ξεκίνησε η διαδικασία πώλησης του «καλού» Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέθεσε στην Goldman Sachs να αναλάβει ως σύμβουλος πώλησης.

   === Να σημειωθεί ότι μαζί με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα πωληθεί και η Proton bank (Βαγγέλη). Η διαδικασία πώλησης της Νέας Proton bank έχει ξεκινήσει νωρίτερα αλλά ελλείψει ενδιαφέροντος φαίνεται ότι θα ενσωματωθεί μαζί με το ΤΤ προς την τελική φάση της διαδικασίας. Ήδη η Goldman Sachs έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες, ενώ θα υπάρξει πρόσβαση στους υποψηφίους μνηστήρες στα οικονομικά στοιχεία του ΤΤ, ώστε έως τις 15 Ιουλίου να υποβληθούν οι οικονομικές προσφορές από τους ενδιαφερομένους.
=== Η πώληση του «καλού» Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για την τύχη του ΤΤ αλλά για το πώς έχουν σχεδιάσει τα κέντρα εξουσίας το νέο χάρτη στο ελληνικό banking και ειδικά την τύχη της Eurobank.
=== Ενδιαφέρον, εκτός από την Eurobank, υπάρχει και από άλλες συστημικές τράπεζες. Πληροφορίες αναφέρουν πως Alpha Bank και Εθνική θα απαντήσουν θετικά στην διερεύνηση ενδιαφέροντος.
=== Μετά τη διάσπαση, το «καλό» Τ.Τ. διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενεργητικό ύψους 10,9 δισ. ευρώ και παθητικό αξίας 14,6 δισ. ευρώ. Το funding gap διαμορφώθηκε στα 3,73 δισ. ευρώ και καλύφθηκε από το ΤΧΣ με παραχώρηση ίσης ονομαστικής αξίας τίτλων EFSF.
=== Το νέο Τ.Τ. διαθέτει καταθέσεις της τάξης των 11,2 δις ευρώ με τις χορηγήσεις του να μην ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ. Στο ενεργητικό του νέου Τ.Τ. περιλαμβάνονται και 11ετή ομόλογα EFSF, ονομαστικής αξίας 3,73 δισ. ευρώ.
Και ενώ ξεκινούν οι διαδικασίες πώλησης, το ΤΤ υλοποιεί εθελουσία έξοδο και μάλλον την νέα εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι όροι.
Σε αυτήν θα συμμετάσχουν έως 440 εργαζόμενοι ενώ το κόστος της εθελουσίας μετρητά και εισφορές θα φθάσει τα 40 εκατ ευρώ. Οι 3220 εργαζόμενοι στο ΤΤ μετά την εθελουσία θα μειωθούν στους 2780 εργαζομένους.
ΙΣΚΡΑ
Αναρτήθηκε από ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

ΧΑΙΡΕΚΑΚΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ: Ποιος ΚΡΑΤΙΚΟΣ προϋπολογισμός, φορτώθηκε τα φαγωμένα της χρεοκοπημένης Proton bank Ευάγγελε ΜΠΕΝιζέλε?????? Στον Αντώνη ΜΠΕΝΑΚΗ δεν υποβάλω χαζά ερωτήματα. Το ζώον είναι του Χάρβαρντ!!!…

Απάντηση