ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ 1  === Είτε μαζί είτε χώρια, το νινί σέρνει το πλέον άξεστο και άσχετο φιλοσιωνιστικό φασιστόμουτρο στην υπουργική ξαπλώστρα……

  === Με τι προσόντα?????

  === Την ΕΥΓΕΝΙΑ…..

  === Και μη χειρότερα…..

  === Την εικόνα την έστειλε ο Γ.Δ.

Απάντηση