ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕ κ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1932   === Πρόσφατα, με αφορμή έγκυρα δημοσιεύματα, και ενώ ήταν σε εξέλιξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ και ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες “συγχώνευσης” της ΕΤΕ με την Eurobank, τίθενται υπό αμφισβήτηση, από πλευράς εγκυρότητας και νομιμότητας, οι δημοσιοποιηθείσες οικονομικές καταστάσεις Α΄ τριμήνου 2013 της ΕΤΕ. Αυτές οι μπακαλίστικες για τράπεζες πρακτικές, έναν στόχο έχουν: το επενδυτικό κοινό.
=== Σε παλιά μου ανάρτηση, αναλύοντας τον τελευταίο προ της οριστικής συγχωνεύσεώς της στην ΜΑΜΑ της ΕΤΕ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ της Τράπεζας της Ανατολής, Ισολογισμό ΑΠΟΛΥΤΑ ελεγχόμενο από την πλειοψηφούσα στο κεφάλαιο ΕΤΕ, είχα γράψει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο προπολεμικό ανεξήγητο οικονομικό σκάνδαλο, ΔΙΟΤΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕ ΤΗΝ ΕΤΕ, ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΜΙΑ…. ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ!!!!, λες και επεδίωκε να υποστεί σοβαρή επιχειρηματική ζημία!!!!!
=== Αυτός ο πρόλογος ήταν απαραίτητος για να μπούμε στις λεπτομέρειες, των (επιεικώς) “περίεργων” ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ και σφόδρα πιθανόν ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΤΕ και Τράπεζας Ανατολής, περί αποκοπής των υπ΄ αριθ. 91 και υπ΄ αριθ. 55 μερισματαποδείξεων (αντίστοιχα) β΄ εξαμήνου 1932!!!! ΔΙΑΒΕΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΗΓΗΣΩ:

=== “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
=== Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Αι μετοχαί αυτής διαπραγματεύονται από της 13ης Φεβρουαρίου (=1933) άνευ της υπ΄ αριθ. 91 β΄ μερισματαποδείξεως εις δραχ. 1.500, καθαρόν μέρισμα β΄ εξαμηνιαίας χρήσεως 1932.
=== Τράπεζα της Ανατολής.
Κατόπιν της αποφασισθείσης (Γ.Σ. Τραπέζης της Ανατολής της 1-8-1932 και Γ.Σ. Εθνικής Τραπέζης της 30-9-1932) συγχωνεύσεως της Τραπέζης Ανατολής εις την Εθνικήν Τράπεζαν δι΄ εξαγοράς, (η σχετική σύμβασις της 19-12-32 εδημοσιεύθη εις ΦΕΚ – Δ.Α.Ε. – Νο 301/31-12-1932), καθωρίσθη κατώτατον τίμημα εξαγοράς των μετοχών της Τραπέζης Ανατολής δραχμών 150, ως προκαταβολή έναντι του προϊόντος της ειδικής εκκαθαρίσεως, πλέον δρ. 50, δι΄ αξίαν μεταβιβαζομένης πελατείας (goodwill), ήτοι εν όλω δραχμών 200 δι΄ εκάστην των 280.000 μετοχών της Τραπέζης Ανατολής, το οποίον ήρξατο καταβαλλόμενον υπό της Εθνικής Τραπέζης από της 16 Ιανουαρίου 1933 επί προσαγωγή των μετοχών της Τραπέζης Ανατολής προς σχετικήν σφράγισιν και αποκοπήν της υπ΄ αριθ. 55, β΄ εξαμηνίας χρήσεως 1933 (το ορθόν 1932) μερισματαποδείξεως αυτών.
Συνεπώς από της 15ης Φεβρουαρίου (=1933) αι μετοχαί της Τραπέζης Ανατολής (Banque d’Orient) διαπραγματεύονται εν τω Χρηματιστηρίου Αθηνών άνευ της υπ΄ αριθ. 55 μερισματαποδείξεως και φέρουσαι την σχετικήν σφραγίδα περί καταβολής των 200 δραχμών.
Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως η Εθνική Τράπεζα θέλει καταβάλει το αναλογούν τυχόν εκάστη μετοχή της Τραπέζης Ανατολής, επί πλέον των δραχμών 150, υπόλοιπον του προϊόντος της εκκαθαρίσεως.”

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ:

1.– Η συγχρονισμένη -τύποις και ουσία κοινή- ανακοίνωση, δείχνει τον απόλυτο έλεγχο της ΕΤΕ επί της Τράπεζας της Ανατολής (Banque d’Orient).

2.– Η συντακτική απόδοση του κειμένου δείχνει, ότι οι ανακοινώσεις αναφέρονται σε γεγονότα που ξεκίνησαν σε προγενέστερο χρόνο και ήσαν σε εξέλιξη και όχι σε γεγονότα που θα συμβούν.

3.– Η ΕΤΕ, παρά τη κοντινή παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929, παρά τα ΣΠΑΤΑΛΑ ανοίγματα επέκτασης ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΗΔΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, παρά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις “ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ” κατά την άποψή της ομοειδών-τραπεζικών επιχειρήσεων, εμφανίζεται ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ, ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ Γ.Σ.!!!!!!!!! Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ, ΤΗΣ 31-12-1932, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΑΡΒΑΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΔΡΑΧΜΩΝ…. 1.500 ΑΝΑ…. ΜΕΤΟΧΗ!!!! ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ, ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1932!!!!!

4.– Λογικά, ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ συμβαίνει ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, σε τράπεζες του ίδιου οικονομικού ομίλου, όπου η μαμά διοικεί και διαχειρίζεται τύποις και ουσία τις θυγατέρες, η οικονομική πορεία απεικονίζεται με αντίστοιχα και ανάλογα αποτελέσματα. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, όταν δηλαδή, η οικονομική δραστηριότητα των θυγατέρων εμφανίζει αντίστροφα (ΑΡΝΗΤΙΚΑ) οικονομικά αποτελέσματα, την ίδια οικονομική χρήση, που η μαμά-διαχειρίστρια τράπεζα εμφανίζει εξωφρενικά κέρδη, τότε να είστε βέβαιοι, ότι ή υπάρχουν ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ (με ή χωρίς περικοκλάδες) από τις θυγατέρες προς την αχόρταγη μαμά, ή η μαμά έχει ήδη κατακλέψει τη πελατεία των…. θυγατέρων της, δηλαδή κατακλέβοντας τους μετόχους των θυγατέρων τραπεζών, οι οποίοι δεν τυχαίνει να είναι συγχρόνως και μέτοχοι της μαμάς ΕΤΕ!!!!!

5.– ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.
α.– Η Τράπεζα της Ανατολής ιδρύεται με το υπ΄ αριθ. 277/ 7- 12- 1904 Βασιλικό Διάταγμα, με έδρα την Αθήνα, αλλά με πολλαπλό επενδυτικό στόχο, την Ελληνική Ομογένεια της διασποράς και ειδικότερα τους Έλληνες της Αιγύπτου, της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και άλλων Ελληνικών οικονομικών κέντρων της εποχής, αλλά και τους αφελείς μικροεπενδυτές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ανατολής, ορίσθηκε στα 10.000.000 χρυσά φράγκα Γαλλίας, διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές, εκάστη των οποίων ήταν ονομαστικής αξίας 500 χρυσών φράγκων. Συνιδρυτές της Τράπεζας Ανατολής υπήρξαν η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και η Εθνική Τράπεζα Γερμανίας (National Bank fur Deutschland), οι οποίες συνεισέφεραν προς τούτο (έχει σημασία) ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗ (!!!!!!!!) ΠΟΣΟΥ 5.000.000 χρυσών φράγκων και έλαβαν από 10.000 μετοχές των 500 χρυσών φράγκων!!!!
β.– Η Τράπεζα της Ανατολής, αρχίζει οικονομικές τραπεζικές δραστηριότητες το 1905 ΜΕ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟΥ (ΕΠΙΤΑΓΩΝ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΣΥΝΙΔΡΥΤΕΣ!!!!! Σύντομα (1906) πραγματοποιεί SPLIT (διαίρεση) της μετοχής και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (1-7-1906) σε 15.000.000 χρυσά φράγκα, διαιρούμενο σε 120.000 μετοχές, με ονομαστική αξία 125 χρυσά φράγκα εκάστη. Συγχρόνως οι συνιδιοκτήτριες τράπεζες αποφασίζουν πολυδιασπορά των μετοχών τους και εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Με την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής στο χρηματιστήριο Αθηνών, η National Bank fur Deutschland αρχίζει να ξεφορτώνει τις δικές της μετοχές και αφού βγάζει τρελά κερδοσκοπικά λεφτά σε βάρος Ελλήνων μικροεπενδυτών, τη κάνει με ελαφρά πηδηματάκια!!!!! Φεύγει από την Τράπεζα της Ανατολής!!!
γ.– Στις 1-7-2010, η ΕΤΕ, ως έχουσα τον έλεγχο της ουσιαστικής διαχείρισης της Τράπεζας της Ανατολής, αποφασίζει και επιβάλει νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη Τράπεζα της Ανατολής, το οποίο από 1-7-2010 ανέρχεται σε 25.000.000 χρυσά φράγκα, διαιρούμενο σε 200.000 μετοχές των 125 χρυσών φράγκων εκάστη.
δ.– Στις 1-3-1925 το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ανατολής, αυξάνεται σε 30.000.000 χρυσά φράγκα, διαιρούμενο σε 240.000 μετοχές των 125 χρυσών φράγκων εκάστη, και τέλος,
ε.— Στις 1-1-1926 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται σε 35.000.000 χρυσά Φράγκα, διαιρούμενο σε 280.000 ανώνυμες μετοχές των 125 χρυσών φράγκων.

6.– ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη, τη παραπάνω ευκολία ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς αντίστοιχη ή ανάλογη εκροή ανταπόδοσης μερισμάτων κέρδους προς τους μετόχους-επενδυτές, σε συνδυασμό με το εκλεκτό πελατολόγιό της (του πλουσιότερου και πλέον οικονομικά δραστήριου κομματιού του Ελληνισμού και όχι μόνον), θεωρώ οικονομολογικό παραλογισμό ή και απάτη, να εμφανίζεται μετά την 31-12-1932 (σε μόλις 6 χρόνια από τη τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) η Τράπεζα της Ανατολής με μηδενική καθαρή κεφαλαιακή θέση, αλλά να…. εξαγοράζεται από τη μητρική ΕΤΕ, έναντι (42.000.000 +14.000.000) = 56.000.000 προπολεμικών δραχμών!!! ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΔΩ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΚΟΥΣΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ 1905, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗς ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΕ, η οποία μητρική ΕΤΕ παραδόξως, όπως προείπα, εμφανίζεται να διανέμει μέρισμα 1.500 δραχμών ανά μετοχή της, μόνο για το β΄ εξάμηνο του 1932!!!

7.– ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Μπορούμε να γνωρίζουμε το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης (κέρδος ή ζημία) μιας οποιασδήποτε Ανώνυμης Εταιρείας, ΠΡΙΝ οριστικοποιηθεί ο ισολογισμός της και σε ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα??? Η απάντηση είναι ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ ΝΑΙ!!!! Μπορούμε να το υπολογίσουμε τάχιστα, με βάσει τα αναλυτικά μηνιαία ισοζύγια των λογαριασμών της, είτε και ανά εξάμηνο, είτε και ανά τρίμηνο, είτε ακόμα και ανά μήνα!!!! Επαναλαμβάνω, ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΌ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (ή ΖΗΜΙΑΣ) ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Αυτό εξηγεί απόλυτα, την ανακοίνωση της ΕΤΕ, περί διανομής μερίσματος κέρδους 1.500 δραχμών ανά μετοχή στους μετόχους της, πριν δημοσιευθεί και πριν εγκριθεί από Γ.Σ. ο Ισολογισμός της και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 1932. Επομένως η ΕΤΕ, γνώριζε ανά πάσα στιγμή, την πραγματική οικονομική κατάσταση της θυγατρικής Τραπεζας της Ανατολής.

8.– Ομοίως λοιπόν, η τότε διοίκηση της ΕΤΕ, ως ασκούσα απόλυτο και συνεχή από το 1905 διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο επί της οικονομικής δραστηριότητος της Τράπεζας της Ανατολής, γνώριζε απόλυτα στη Γ.Σ. της 30-9-1932 και κατά την υπογραφή της σύμβασης εξαγοράς της 19-12-1932, τη πραγματική ΚΑΘΑΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΘΕΣΗ της εξαγοραζομένης τράπεζας. Γνωρίζοντας λοιπόν ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ η ΕΤΕ, ότι η Τράπεζα της Ανατολής (Banque d’Orient) ήταν ήδη (κατά τους μετέπειτα ισχυρισμούς της) χρεοκοπημένη, είναι αδιανόητο να προσφέρει το οποιοδήποτε αντίτιμο για να την εξαγοράσει πλήρως. Ακόμα και αν η Τράπεζα της Ανατολής δεν ήταν θυγατρική της ΕΤΕ, πάλι η τελευταία θα είχε την ευχέρεια να ελέγξει αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να υπολογίσει τη πραγματική συνολική αξία της, για να κρίνει τι ποσό πρέπει να δώσει, για αποκτήσει, τα υπόλοιπα σε χέρια τρίτων, μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής.

9.– Μέσα σε αυτό το πνεύμα ΕΝΕΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, η ΕΤΕ αποφασίζει και δίνει αντίτιμο 150 δραχμών ανά μετοχή, “επιφυλασσόμενη” να καταβάλη την “τυχόν” επί πλέον διαφορά, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως της θυγατρικής Τράπεζας της Ανατολής, από εκκαθαριστές της απολύτου εμπιστοσύνης της ΕΤΕ. ΕΔΩ παρατηρούμε το τραγελαφικό και τη παγκόσμια πρωτοτυπία, να έχει αρχίσει η εξαγορά μετοχών και η αποκοπή της μερισματαποδείξεως Νο 55 της Τράπεζας της Ανατολής από την ΕΤΕ, και ενώ έχει αρχίσει η διαδικασία “εκκαθάρισης” της Τράπεζας της Ανατολής, ΟΧΙ διά εκτιμήσεως της ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ, αλλά δια του ενεξέλεγκτου και ερήμην των μικροεπενδυτών ξεπουλήματος των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ανατολής, προφανώς σε υποτιμημένες αξίες, αφού εν τέλει ως φαίνεται, οι εκκαθαριστές “δεν κατάφεραν” να εισπράξουν, ούτε την αναπόσβεστο αξία των κινητών και ακινήτων πραγμάτων της εκκαθαριζόμενης τράπεζας. Αυτή η οικονομολογικά εξωφρενική διαδικασία ξεπουλήματος αντί της άμεσης εκτιμήσεως αξιών ακινήτων, κινητών, εμπορευσίμων, διαθεσίμων, απαιτήσεων και αφαιρέσεως των υποχρεώσεων του παθητικού, οδήγησε σε έναν τελικό ισολογισμό, τον οποίο κανένας οικονομολόγος που σέβεται τις γνώσεις και την εμπειρία του, δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά.

10.– Ένα ακόμα περίεργο της εν λόγω ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ “ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ” που επέβαλε η μητρική ΕΤΕ και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα το συναντήσουμε στα Χρηματιστήρια της Γουόλ Στριτ, ή της Φραγκφούρτης ή του Λονδίνου ή του Τόκιο ή άλλων αντίστοιχου επιπέδου, είναι το επιεικώς παράδοξο, να έχει εξαγοραστεί μια τράπεζα από τη μητρική της τράπεζα, η μητρική να έχει αρχίσει ένα περίεργο αλλά άγριο ξεπούλημα των περιουσιακών στοιχείων της εξαγοραζομένης θυγατρικής τράπεζας από τη μητρική τράπεζα ΚΑΙ ΟΙ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΝΑ….. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΌ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ!!!! ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΗΛΙΘΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου 1933) ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕ….. Εύλογο είναι, να αναρωτιέται ο καθείς και να θέλει να μάθει, το ποιοι αγόρασαν, τα εκποιούμενα σε ευτελείς τιμές περιουσιακά στοιχεία από την εκποιούμενη (και όχι συγχωνευόμενη ως συνεφωνήθει) τράπεζα της Ανατολής και αν τυχόν είχαν καθοιονδήποτε τρόπο δεσμό με την ΕΤΕ ή την διοίκηση της Τράπεζας της Ανατολής.

ΤΕΛΟΣ θέλω να σημειώσω, ότι οι παραπάνω διαπιστώσεις, δεν έχουν καμιά σχέση με τους παραλογισμούς και τις αθέμιτες πρακτικές της ομαδας Σώρρα – Λαμπράκη, η οποία (είτε το καταλαβαίνει είτε όχι) ανεβάζει την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ανατολής, στο αστρονομικό ποσό των…. 187.600.000.000.000.000 $, με αποτέλεσμα λόγω ζήτησης, να καταφέραμε να ανεβάσουμε τις αξίες των αναμνηστικών μετοχών, που πωλούνται στο ebay, από τα 50 μέχρι και τα 400€. Το πρόβλημα με τις σφραγισμένες από την ΕΤΕ μετοχές είναι, ότι οι τότε κάτοχοί τους μπήκαν σε ένα λούκι, αποδεχόμενοι τις διαδικασίες που είχε προκαθορίσει έντεχνα, η τότε (1932 και μετά) διοίκηση της ΕΤΕ, οι δε περισσότεροι τωρινοί κάτοχοι, είναι επαγγελματίες κερδοσκόποι και προμηθεύτηκαν τις αναμνηστικές μετοχές μέσω… διαδικτύου.
Η περίπτωση των σημερινών κατόχων ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, είναι διαφορετική και σαφώς ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ να διεκδικήσουν δικαιώματα αξίας και απόδοσης, λαμβανομένων υπόψη:
—- των τυχόν ελλιπών ανακοινώσεων της ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΉΣ διαχειρίστριας ΕΤΕ
—- της τυχόν μη τήρησης των θεσμοθετημένων κανόνων δημοσιότητας των προβλεπόμενων προσκλήσεων, ισολογισμών κλπ ανακοινώσεων και μάλιστα αυξημένων λόγω συγχώνευσης με εξαγορά.
—- των έκτακτων παγκοσμίως συνθηκών από της οικονομικής κρίσεως του 1929, του β΄ παγκόσμιου πολέμου, του Ελληνικού εμφύλιου πολέμου, που ουσιαστικά άρχισαν να τελειώνουν μετά το 1950.
—- της πολυδιασποράς των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής ακόμα και μεταξύ Ελλήνων Αμερικής, Ευρώπης, Αυστραλίας και Ασίας, πέραν του αρχικού επενδυτικού στόχου των Αιγυπτιωτών, των Κωνσταντινουπολιτών και των Σμυρνιωτών Ελλήνων.

Απάντηση