ΣτΕ για ΧΡΥΣΟ στις ΣΚΟΥΡΙΕΣ  === ΣτΕ: “Αποφασίζομεν και διατάσσομεν την συνέχιση της εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές” !!!!

  === Αύτη είναι η άρτι εκδοθείσα προσωρινή διαταγή του ΣτΕ, με την οποία επιβάλλεται η κανονική συνέχιση των εργασιών της Ελληνικός Χρυσός, στις Σκουριές.

  === Με αυτό τον τρόπο το ΣτΕ αναστέλλει την ισχύ του σήματος της Πολεοδομίας Αρναίας, όχι απλά ανοίγοντας τον δρόμο, αλλά διατάζοντας την συνέχιση των εργασιών στις Σκουριές.

  === Αναρτήθηκε από zeidoron dtsoukas

Απάντηση