ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3….και να μας απαλλάξει από τον κόπο και βάσανο του μοντάζζζζζζζ……… Τα πάντα όλα, θα είναι προσφορά του καταστήματός του, με την υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης!!!!!

Απάντηση