ΜΕΤΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 111  === Σε συνέχεια της ανάρτησης ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Μετοχή της Τράπεζας της Ανατολής χωρίς εξοφλητική σφραγίδα της Εθνικής Τράπεζας!!!, αλλά και της επόμενης σχετικής ανάλυσης ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕ — Διαπιστώσεις με αφορμή διπλή ανακοίνωση περικοπής μερισματαποδείξεων., σήμερα είμαστε σε θέση, με τα νέα ντοκουμέντα της σημερινής ανάρτησης, να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη άποψη.

  === Σήμερα μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα, ότι η τελευταία (υπό τον απόλυτο Έλεγχο της ΕΤΕ) διοίκηση της Τράπεζας της Ανατολής (Banque d’Orient) ΚΑΙ οι διοικήσεις της ΕΤΕ, από το 1932 και μετά, έπαιξαν κακόπιστα και κερδοσκόπησαν ως μέτοχοι πλειοψηφίας των δύο τραπεζών (μητρικής ΕΤΕ και θυγατρικής Ανατολής), σε βάρος εκείνων των επενδυτών της Τράπεζας της Ανατολής (Banque d’Orient), οι οποίοι για ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ λόγο, είτε δεν θέλησαν να συμμετάσχουν σε στημένες εκ των έσω βρόμικες διαδικασίες μη σύννομης καταβρόχθισης της Τράπεζας της Ανατολής, από τους μεγαλομετόχους της ΕΤΕ, είτε λόγω της πολυδιασποράς των μετοχών στον Ελληνισμό όλης της γης σε χρονική περίοδο ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, δεν μπορούσαν να ασκήσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, κατά μιας μεθοδευμένης και σκοτεινής διαδικασίας που ευνοούσε ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ τους μετόχους της διοικούσας πλειοψηφίας.

  === Από τα σημερινά ντοκουμένα διαπιστώνουμε, ότι υπάρχουν σίγουρα 16 (ΔΕΚΑ ΕΞΗ) τουλάχιστον ανεξόφλητες και ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ από την ΕΤΕ μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, και υποψιάζομαι από την αρίθμιση των φαινομενικά σκόρπιων τίτλων, ότι υπάρχουν και οι ενδιάμεσες.

  === Ο τίτλος των δέκα μετοχών, από Νο 87051 έως και 87060, συνοδεύεται και από πιστοποιητικό αυθεντικότητας εταιρείας εμπειρογνωμόνων!!!! Κατά την άποψή μου, οι μερισματαποδείξεις Νο 55, που εξακολουθούν να παραμένουν εις χείρας των κατόχων ασφράγιστων από την ΕΤΕ μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, ανεξάρτητα αν πιστοποιείται ή όχι η αυθεντικότητα των τίτλων, αποτελούν αδιάσειστο στοιχείο και το βάρος της απόδειξης αμφισβήτησης, πέφτει στην ΕΤΕ.

  === Από άλλα ντοκουμέντα αποδεικνύεται, ότι η ΣΥΝΕΧΕΙΑ της  αμφισβήτηση των διαδικασιών που επέβαλε η ΕΤΕ δια των διοικήσεών της, είναι υπαρκτή, λαμβανομένου υπόψη ότι ανάλογες ενέργειες δεν μπορούσαν να συμβούν από το 1939 έως και το 1950, λόγω του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και του Ελληνικού εμφυλίου. Το τι δε έκαναν, κατά τη διάρκεια εμπόλεμης περιόδου, η ΕΤΕ και οι διαπλεκόμενες με αυτήν κατοχικές και μετακατοχικές κυβερνήσεις, δεν μπορεί να επιρρεάσει οικονομικά συμβάντα, που πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν (κατά την ΕΤΕ) το χρονικό διάστημα 1932 – 1936.

ΜΕΤΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1  === Μέχρι αποδείξεως του εναντίου, όσον αφορά τις σφραγισμένες από την ΕΤΕ, μετοχές της τράπεζας της Ανατολής, η ΕΤΕ μπορεί να συνεχίζει τους ισχυρισμούς της, με βάση έναν αμφιλεγόμενο πλέον τελευταίο ισολογισμό της Τράπεζας Ανατολής, από τον οποίο ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ή ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ, που ενεφάνιζε η Τράπεζα της Ανατολής σε λογαριασμούς, προγενέστερων του 1932 ισολογισμούς της, ΛΟΓΩ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής, και της καταβολής της προκαταβολής 150 δραχμών ανά εξαγοραζόμενη μετοχή, και των 50 δραχμών για τη πελατεία, η ΕΤΕ όφειλε να ανοίξη στον ειδικό λογαριασμό πίστωση, (42.000.000 + 14.000.000) = 56.000.000 δραχμών, ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΩΝ 280.000 ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Από ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, αυτά τα χρήματα δεν της ανήκουν και βεβαίως δεν μπορεί να τα οικειοποιηθεί η ΕΤΕ, αν κάποιοι μέτοχοι της Τράπεζας της Ανατολής, για ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ) δεν προσέρχονταν για να εισπράξουν τα αναλογούντα σε έκαστον ποσά.

ΜΕΤΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2  === Το μυστήριο που εξακολουθεί να με απασχολεί, είναι το “γιατί” αποδέχθησαν ή επέτρεψαν στην ομάδα Σώρρα (και ανάλογα πρόσωπα) οι κάτοχοι ασφράγιστων μετοχών, να κάνουν αποπροσανατολιστικό παιχνίδι με σφραγισμένες μετοχές και να παρίστανται σε δίκες ως συνδιεκδικητές ποσών που δεν έχουν καμία τύχη, συμπαρασύροντας σε αρνητισμό και αμφισβήτηση τις ασφράγιστες μετοχές. Δεν είναι ίδιο πράγμα μια ασφράγιστη (ανεξόφλητη) μετοχή με μια σφραγισμένη “εξοφλημένη” και είναι σφόδρα πιθανών, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα οικονομικά συμφέροντα των αντίστοιχων κατόχων, να είναι συγκρουόμενα.

ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΑ ΝΕΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ και μαλλον θα τα ξαναπούμε.

Απάντηση