ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ο Άδωνις πιστεύει, ότι με τη διάχυτη συνιστώσα, συνισταμένη και κυρίως εφαπτωμένη Ευγενία, οι ασθενείς του θα ξεχάσουν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν!!!…..

Απάντηση