ΣΑΜΑΡΑΣ -ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ -ΚΟΥΒΕΛΗΣ -ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ   === Επί Βορείου Πόλου οι μυστικές συναντήσεις των μελών του τριγώνου της ανωμαλίας!!!!

Απάντηση