ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ -ΠΡΥΤΑΝΗΣ -ΗΘΟΠΟΙΟΣ  — Του Αποστολου Λακασα

 — Οι οδηγοί, οι φύλακες, οι επιστασίες και, συνολικότερα, το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών από τη νέα χρονιά θα έχουν το ακόλουθο έργο: την καταγραφή των ιδίων (δηλαδή του προσωπικού) και των αναγκών τους (στο πλαίσιο της εργασίας τους, να υποθέσουμε) καθώς και την ψηφιοποίηση του αρχείου. Για το έργο αυτό, υπερωριακά, οι 87 υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης θα πάρουν περίπου από 1.000 ευρώ επιπλέον του μισθού τους.

 — Το Παν. Αθηνών μοιράζει περί το 1,7 εκατ. ευρώ στους διοικητικούς υπαλλήλους του για να παράγουν έργο, με τον πρύτανη να πρωτοστατεί, καθώς δίνει 1,1 εκατομμύριο ευρώ (από το 1,7 εκατομμύριο) στους υπαλλήλους των κεντρικών υπηρεσιών. Βέβαια, με αυτές τις πρακτικές μπορεί το πανεπιστήμιο να βάλει υποψηφιότητα στην κατηγορία Employer of the year του διαγωνισμού European Business Awards, όμως δεν αποκλείεται η ηγεσία του να βρεθεί υπόλογη στη Δικαιοσύνη.

 — Πανεπιστημιακοί θεωρούν ότι αναφύονται ερωτήματα, αφού άλλα αποφάσισε η Σύγκλητος κατά τη συνεδρίαση και άλλα εμφανίζεται να έχει αποφασίσει στα πρακτικά…

 — Ειδικότερα, ο πρύτανης αποφάσισε να επαναφέρει το λεγόμενο «δρακοπούλειο επίδομα» προς τους διοικητικούς υπαλλήλους, που άρχισε να δίνεται την τριετία 1997-2000 όταν αντιπρύτανης και πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Ερευνας (ΕΛΚΕ) του Ιδρύματος ήταν ο σεισμολόγος και καθηγητής του πανεπιστημίου Ιωάννης Δρακόπουλος. Από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ δινόταν το σχετικό επίδομα (περί τα 500 ευρώ ετησίως για κάθε έναν από τους 2.000 υπαλλήλους), εξ ου και η άτυπη ονομασία του επιδόματος.

  –Η παράδοση με το επίδομα τηρήθηκε, νόμιμα πάντα, έως το 2010 και το 2011 καταργήθηκε, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Το ίδιο συνέβη και το 2012. Ομως, στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 η Σύγκλητος αποφάσισε τα Τμήματα να προτείνουν έργα, στα οποία θα δουλέψουν υπερωριακά οι διοικητικοί υπάλληλοι που θα πληρωθούν από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ. Για την έγκριση των έργων η Σύγκλητος σύστησε επιτροπές αξιολόγησης των προτάσεων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν στόχο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 23 Μαΐου κατετέθησαν οι 17 προτάσεις Τμημάτων και Διευθύνσεων και ένα… σημείωμα. Ενδεικτικά, όπως αναγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης που δημοσιοποιήθηκαν στο Διαδίκτυο (με αριθμό πρωτοκόλλου από 2/7/2013), μεταξύ των 17 προτάσεων η οικονομικότερη είναι της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (3.000 ευρώ) και η ακριβότερη -180.000 ευρώ- της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 — Ως προς το σημείωμα (όπως λένε τα πρακτικά) ήταν του κ. Πελεγρίνη, που ζήτησε την έγκριση ποσού 1,1 εκατ. ευρώ για 14 έργα (στον πίνακα παρουσιάζεται το αντικείμενό τους) στα οποία θα συμμετάσχουν 1.047 διοικητικοί υπάλληλοι. «Εχουμε περίσσευμα από τον ΕΛΚΕ, ο οποίος έχει ως αποστολή την ανάπτυξη του πανεπιστημίου. Πρέπει να εκσυγχρονιστεί η διοίκηση» ανέφερε χθες στην «Κ» ο κ. Πελεγρίνης. Βεβαίως, θεωρείται ότι η αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΛΚΕ θα γίνει υπέρ των διοικητικών υπαλλήλων (και άρα θα έχουν μία επιπλέον οικονομική απολαβή), με την προϋπόθεση ότι θα παράγουν έργο, που θα αξιολογείται. Ομως, πρόκειται για αληθινά αναπτυξιακά έργα ή ουσιαστικά για δώρο στους υπαλλήλους;

Επίσης, υπάρχουν θολά σημεία για την απόφαση της Συγκλήτου στις 23/5. «Η Σύγκλητος εγκρίνει το σημείωμα του πρύτανη για την κατανομή των προϋπολογισμών», λένε τα δημοσιοποιημένα πρακτικά, στην απόφαση, τα οποία καταλήγουν «η κατανομή του ποσού για κάθε αναπτυξιακό έργο θα γίνει με ευθύνη του πρύτανη». Εδωσε την έγκρισή της η Σύγκλητος ή παρέπεμψε τις προτάσεις στις Επιτροπές Αξιολόγησης, όπως λένε οι συγκλητικοί; «Το πρακτικό, όπως αναρτήθηκε, είναι αναντίστοιχο τόσο με εισηγήσεις που κατετέθησαν στη συνεδρίαση, όσο και με την τελική απόφαση της Συγκλήτου» ανέφερε στην «Κ» συγκλητικός. Μεσολάβησε κάτι στα πρακτικά όπως κατεγράφησαν;
Την ανάρτηση έκανε ο ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ

2 Comments

Απάντηση σε ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ Ακύρωση απάντησης