ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΙΛΗΣ  — Μια πρόταση για το Ασφαλιστικό.
Πρόβλημα των ανεπτυγμένων κοινωνιών, η βιωσιμότητα των ταμείων, η ανεργία και το δημογραφικόTου KΩΣTH XATZHΔAKΗ – ευρωβουλευτή της N.Δ., (του πρωτοπόρου καρπαζοεισπράκτορα)

  — ΑΠΟ ΤΗΝ “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ”  —  TPITH 28 OKTΩBPIOY 1997. (ΦΩΤΟ)

  — Tο παράδειγμα της Χιλής
(Να περάσει σε ιδιωτικά χέρια η διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων,  κατόπιν διαγωνισμού….)

  — Πρωτοπόρος σε αυτή τη μεταρρύθμιση, αλλά όχι «μοναχικός καβαλάρης», είναι η μακρινή Χιλή (μας έλεγε ο γκαγκάς της καρπαζιάς). Oι ασφαλιστικές εισροές των Xιλιανών πολιτών που επιλέγουν το νέο  σύστημα, μειώθηκαν από 22% του εισοδήματος τους το 1981 (όταν ακόμη ίσχυε το διανεμητικό σύστημα), σε 13% το 1990, ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκε η εργοδοτική εισφορά. Σήμερα, οι κρατήσεις αποτελούν το 10% των αποδοχών των ασφαλισμένων. Ως αποτέλεσμα, αυξήθηκε η αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων και τονώθηκε η αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

  — Σημειώνεται επίσης ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στη Χιλή είναι ιδιωτικές εταιρίες, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση των ταμείων κατόπιν διαγωνισμού, με πολύ αυστηρούς όρους που διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια στην επιλογή του αναδόχου. Tα ιδιωτικά πλέον -και ανταγωνιστικά μεταξύ τους- ασφαλιστικά ταμεία έχουν την ευχέρεια να δραστηριοποιούνται ως επενδυτές, με την μεγιστοποίηση των αποθεματικών τους, αλλά χωρίς να μειώνεται καμία απ τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισμένων. Tα δύο ασφαλιστικά συστήματα, διανεμητικό και κεφαλαιοποιητικό, συνυπάρχουν παράλληλα και οι πολίτες έχουν την απόλυτη ελευθερία να επιλέγουν σε ποιο από τα δύο θέλουν να ενταχθούν.

  — Ο Kώστας  Χατζηδάκης προτείνει ιδιωτική επικουρική ασφάλιση για όσους το επιθυμούν, στον βαθμό που ο ασφαλισμένος αισθάνεται την ανάγκη να συμπληρώσει τον ατομικό του λογαριασμό

  — [Προφανώς όταν έγραφε το άρθρο ο κ. K. Χατζηδάκης δεν “γνώριζε” για το “κλεπτοκρατικό” και διεφθαρμένο ασφαλιστικό σύστημα (ιδέ Ασπίς-Πρόνοια, 700 χιλ. ασφαλισμένοι στο δρόμο) στη χώρα μας που δυστυχώς ….συνεχίζει το “βιολί” του]

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΙΛΗΣ 1Αναρτήθηκε από Γ.Δ.

Απάντηση