ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2  — Αν μου τον έδιναν ΚΟΥΪΖ για μαντεψιά και με ρωτούσαν χου ις χού, θα έμενα μεταξεταστέος. Το πλησιέστερον που θα μπορούσα να πω είναι, ότι ίσως να πρόκειται για καταζητούμενο μέλος των πυρήνων της κυβερνητικής κλεψιάς, με πολλά ερωτηματικά!!!! Αν μου έστελνε τη φωτογραφία ο οποιοσδήποτε, θα ρωτούσα πολλά και θα ζητούσα δελτίο αστυνομικής ταυτότητος του καταζητουμένου κοπρίτου. Όμως ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ είναι στο “ο καθείς στο είδος του” και όταν λέει κάτι, το ξέρει. Δεν ξέρω και να βάζω ΠΟΥΪΖ για να κάνω το κομμάτι μου ως έξυπνος στα πολλά κορίτσια.

  — Λοιπόν, αυτό το αξύριστο μούτρο με το βλέμα που σκοτώνει, στο εντός ΥΠΟΓΕΙΟ άνευ φεγγίτη και με όλη την οργάνωση των σκέψεών του κολλημένη στον ημισκότεινο τοίχο, είναι ο κατά ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΧΕΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΝΗΛΙΘΙΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ο Χάρης Θεοχάρης του ΡΕΤΙΡΕ, που απ’  ότι τον κόβω, ηλικιακά δεν φαίνεται να απέχει και πολύ από το τωρινό του ξεπέταγμα στα πολιτικά ύψη της νεοναζιστικής εξουσίας των σιωνιστών των Αθηνών!!! Μη μου πείτε ότι η εικόνα δεν επιβεβαιώνει την ασχετοσύνη του. Δεν μοιάζει για διευθυντικό στέλεχος ιδιωτικής μεγαλοεπιχείρησης και επειδή έχει ομολογήσει, θα είμαστε επιεικείς κατά το δυνατόν. Διότι αν τον είχε ερωτευτεί ο Σπινέλης ή τώρα ο Στουρνάρας, το δικό του φταίξιμο είναι παράγωγο και δευτερεύον.Όμως υπάρχουν και τα γεγονότα και η πληροφόρηση, τα οποία προέχουν ανεξαρτήτως προσώπων και ανύπαρκτων ικανοτήτων.

  — Μας ανημερώνει ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1

Για σύγκριση με τη φωτογραφία του “διευθυντικού στελέχους” κάποιου… υπογείου!!! — ή μάλλον η θέση του….. αντιπροέδρου της Lehman Brother θα είναι!!!!!

  — “Τῶ τράγω ὁ ἔριφος ἔλεγεν· ῶ πάτερ οἱ μάγειροι ἀπέθανον· ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν· οὐαὶ σοι, τέκνον, ὅτι εἰς ἱδιώτου χεῖρας μέλλεις ἐμπεσεῖν.” (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία)
— ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ:   Το κατσίκι έλεγε στον τράγο: “Πατέρα, οι μάγειροι (εκδοροσφαγείς πέθαναν”· κι εκείνος του απάντησε: “Αλίμονό σου παιδί μου, σε χέρια άσχετου θα πέσεις.”
“….οἱ μάγειροι ἀπέθανον·”
Είναι γνωστόν τοις πάσι, ότι αι μνημονιακαί λεγόμεναι κυβερνήσεις, διέλυσαν τον φοροεισπρακτικόν μηχανισμόν της χώρας ….για “ιδικούς” τους λόγους  ….ο κόσμος (και ΔΙΕΘΝΩΣ) το χει τούμπανο….
“….οὐαὶ σοι, τέκνον, ὅτι εἰς ἱδιώτου χεῖρας μέλλεις ἐμπεσεῖν.”
Είναι γνωστόν ομοίως, ότι αι μνημονιακαί λεγόμεναι κυβερνήσεις, υποκατέστησαν ειδικευμένους περί την φοροτεχνικήν επιστήμην, δια στελεχών άτινα ουδεμίαν σχέσιν έχουσιν με αυτήν!
Εν μέσω των στελεχών αυτών ο συμπαθείς -τουλάχιστον εις εμέ- Χάρης Θεοχάρης, όστις επεφορτίσθη -υπό της κυβερνήσεως- με το δυσβάσταχτον έργον της εντοπίσεως της φοροδιαφευγούσης ύλης και της “συλλογής” εν συνεχεία, των φόρων, προσαυξήσεων και σχετικών προστίμων υπέρ του δημοσίου.
Το βιογραφικόν σημείωμα του κ. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, ως προκύπτει εκ της αναρτήσεως εις την οικείαν ιστοσελίδαν του Υπουργείου Οικονομικών(υποτιθέμενου),  περιγράφεται στην διεύθυνση:  http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/a11ce228-d8b2-4723-95e5-9cee9134080f

  — ΕΠΙΣΗΜΆΝΣΕΙΣ:

Oυδαμού εν τω βιογραφικώ σημειώματι, αναφέρεται η ενασχόλησής του(πλην της ολιγόχρονης θητείας αυτού εν τη ΓΓΠΣ)  ή αί σπουδαί του κ. Χάρη Θεοχάρη, περί τα δημοσιονομικά και ειδικότερον περί την φοροτεχνικήν επιστήμην, ήτις χαρακτηρίζεται εν Ελλάδι, υπό πολυπλοκότητος εν τη εφαρμογή αυτής και εκτεταμένου -τεραστίου- νομικού πλαισίου ως προς τον αριθμόν και την έκτασιν των νομοθετημάτων.
Βεβαίως δεν αμφισβητείται -ούτε κατ’ ελάχιστον- η επιστημοσύνη του κ. Χ.Θ. περί την Πληροφορικήν, πλην η φοροτεχνική τοιαύτη “πάσχει”, ότι ….εις “ἱδιώτου χεῖρας” παρεδόθη!
Φρονώ κ. Γ.Γ.Εσόδων, ότι η οριζοντία εφαρμογή του φορολογικού δικαίου και τοιουτοτρόπως και της πατάξεως της φοροδιαφυγής, οδηγεί μοιραίως εις πράξεις αίτινες αντίκεινται του φορολογικού και λοιπού δικαίου και φοβούμαι ότι ικανός αριθμός πολιτών εν αδικοπραξία  -τυχαίως- αντιμετωπισθέντες, θα προσφεύγωσιν εν τη δικαιοσύνη, διεκδικούντες “αποκατάστασιν” και αποζημιώσεις υψηλάς, λόγω  αδικοπραξίας -επαναλαμβάνω ουχί εθελουσίας- εν τη πλημμελή -εξ’ αγνοίας- εφαρμογής των νόμων και λοιπών πλαισίων.
Υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος -και του ιδικού σας- κ. Γενικέ, πρέπει -ίσως- ο κ. Πρωθυπουργός  να ασχοληθεί με το Πρόβλημα ….κατά  “το έκαστος εις το είδος του”!
Η εξειδίκευσις είναι κ. Θεοχάρη, που οδήγησεν -κυρίως τους τελευταίους δυο αιώνας- την ανθρωπότηταν εις την τεχνολογικήν πρόοδον, ανάπτυξην και ευημερίαν και ουχί η παλαιόθεν εφαρμοζόμενη -και θεωρούμενη ως επαρκής- παντογνωσία!

[ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΆΤΡΗΣ ….ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΌΜΕΝΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΆΣΕΙ, ΤΟΝ κ. ΑΔΩΝΙΝ ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΝ.]

Απάντηση