ΕΤΕ ΠΡΟΣ ΡΗΝΟ Ε 1   — Από τα τελευταία έγγραφα που μου εστάλησαν και αφορούν τις διεκδικήσεις κατόχων ανεξόφλητων μετοχών, της συγχωνευθείσης Τράπεζας της Ανατολής «Banque d’Orient» δι΄ εξαγοράς της προπολεμικά από την ΕΤΕ, ξεχώρισα τα παρακάτω:

  — Α΄.– Η συγχώνευση της Τράπεζας της Ανατολής στην ΕΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΝΟΜΟΣ και εμφανίζει πλέον ορατές ενδείξεις ΑΠΑΤΗΣ.

   1.– Οι κάτοχοι ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ μετοχών, ΡΗΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ και ΤΣΕΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, αφού είχαν ελληλογραφία με την ΕΤΕ δια της οποίας ζητούσαν ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ελάμβαναν ερμαφρόδιτες απαντήσεις, σωστά απευθύνθηκαν προς Τράπεζα της Ελλάδος και προς Υπουργείο Οικονομικών, ως καθ΄ ύλη αρμόδια όργανα εποπτείας και ελέγχου της εύρυθμης λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, ζητώντες από τα εποπτικά όργανα ΠΟΥ ΛΟΓΙΚΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΕΡΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, αλλά που αντί για απαντήσεις, κάνουν την υπόθεση μπαλάκι επιστροφής, στην υπόλογη ΕΤΕ.

2.— Η ΕΤΕ επαναλαμβάνει μια ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ για την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος ΑΟΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ, αντί για επίδοση επικυρωμένων εγγράφων, που να αποδεικνύουν ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, τη τυπική και ουσιαστική νομιμότητα της συγχώνευσης, της Τράπεζας της Ανατολής στην ΕΤΕ, από των αρχικών αποφάσεων διοικήσεων και Γενικών Συνελεύσεων, των δύο οικονομικών οργανισμών, έως και του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της συγχωνευθείσας τράπεζας, μετά του νέου ισολογισμού της απορροφώσης ΕΤΕ, αμέσως μετά την οριστική εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας της Ανατολής. Τα έγγραφα αυτά, πρέπει να είναι σύμφωνα, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με τις προβλέψεις των καταστατικών των δύο Τραπεζικών ιδρυμάτων και με την υπογραφείσα σύμβαση συγχώνευσης, αλλά και με το ισχύον ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ νομοθετικό καθεστώς, αφού και οι δύο τράπεζες είχαν ως έδρα την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Αθήνα.

ΕΤΕ ΠΡΟΣ ΡΗΝΟ Ε 2  3.– Με τις από 13 Ιουνίου 2013 πανομοιότυπες απαντήσεις της προς τους δύο κατόχους ανεξόφλητων μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής «Banque d’Orient» δια των οποίων δεν απαντά και αντί να δώσει στοιχεία, τους λέει θρασύτατα, ότι τα ιστορικά της αρχεία είναι ελεύθερα προσβάσιμα (μιλάμε για χάος), για άλλη μια φορά, δεν μπορεί να αποφύγει τα λάθει και αυτοπαγιδεύεται θέλοντας και μη. Το ουσιώδες και τυπικό μια συγχώνευσης, είναι η πιστή τήρηση των προβλεπόμενων από τα καταστατικά των ΑΕ, αλλά και από την νομοθεσία ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ που διέπουν Ισολογισμούς, συγχωνεύσεις και εκκαθαρίσεις συγχωνευόμενων ΑΕ. Οι δημοσιεύσεις επιβάλεται να γίνονται, στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΚ, σε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Πολιτικές εφημερίδες και σε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ οικονομικές εφημερίδες. Όταν δε η επιχείριση (εν προκειμένω τράπεζες) αναπτύσει διεθνή δραστηριότητα, πρέπει να υπάρχει ΑΝΑΛΟΓΗ δημοσιότητα και στον διεθνή τύπο, όχι μόνο για το κλείσιμο και τη δημοσιοποίηση ενός ισολογισμού, αλλά και για ανακοινώσεις που χρήζουν ευρείας δημοσιότητος λόγω της πολυδιασποράς του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης οι δημοσιεύσεις των ΑΕ, είτε αφορούν το μέλλον, είτε τον απολογισμό, γίνονται σε αυστηρά προβλεπόμενες ημερομηνίες. Αντί αυτών, βλέπουμε στην απάντηση της ΕΤΕ, ότι έκανε μόνο μία μόνο δημοσίευση σχετική με την όλη υπόθεση, που αφορά τη δημοσιοποίηση της τελικής εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής, σε μια μόνο…. Αιγυπτιακή εφημερίδα, ΔΕΚΑ (10) ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, όπως ισχυρίζεται!!!! Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, το θεωρώ παράλογο, όπως παράλογο θεωρώ τη μη αναφορά σε δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ και στον ημεδαπό τύπο πολιτικό και οικονομικό ΚΑΘΩΣ και άλλων σχετικών με τη συγχώνευση ανακοινώσεων των δύο τραπεζών.

4.– Ένα άλλο απαρέδεκτο για απάντηση στοιχείο, είναι η μη σύννομη καταφυγή της ΕΤΕ στον νόμο Σβώλου, για να νομιμοποιήση μία προφανή υπεξαίρεση και ταυτίζει μια ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ οικονομικη σχέση, μεταξύ αυτής ως υποχρέου και των κατόχων μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής «Banque d’Orient» με την αντικατάσταση του κυκλοφορούντος σε απλούς ιδιώτες πληθωριστικού κατοχικού και μετακατοχικού (Γερμανικού) χρήματος εν Ελλάδι. Είναι και αυτό ένδειξη απάτης, διότι η σχέση της ΕΤΕ με τους δικαιούχους  προς αποζημίωση κατόχους μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, είναι σχέση τακτοποίησης ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ και ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, τα οποία εξ όσων γνωρίζω, ποτέ δεν έπεσαν στα χέρια των Γερμανών, αφού φυγαδεύτηκαν έγκαιρα στο εξωτερικό και επανήλθαν μετά τον πόλεμο!!! Αν συνέβαινε η αιτιολογία άρνησης της ΕΤΕ, περί του συσχετισμού με το κατοχικό χρήμα, ΤΟ ΠΑΝΤΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΡΊΣΜΑΤΟΣ, με ακριβώς την ίδια λογική ή αιτιολογία, θα έπρεπε να ΕΙΧΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ Η ΕΤΕ ή τα επανεισαχθέντα αποθεματικά αυτής ή της Τραπέζης της Ελλάδος, θα έπρεπε να είχαν ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΕΙ λόγω του…. νόμου Σβώλου. Αυτά είναι φαιδρά πράγματα και γελοιοποιούν τους εμπνευστές τέτοιων απαντήσεων και βλακωδών συσχετισμών και εξισώσεων ανόμιων οικονομικών μεγεθών.

5.– Τέλος ως προς αυτό το σκέλος, θεωρώ ανόητους τους περί παραγραφής υποχρεώσεών της προς μετόχους της ΕΤΕ. Η διεθνής νομιμότητα και η αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος και το Ελληνικό δίκαιο επιβάλουν, είτε να υφίστατο ο αλληλόχρεος λογαριασμός εις το διηνεκές και όχι να πάει ΠΑΡΑΝΟΜΑ στις τσέπες των μετόχων της πλειοψηφίας, είτε να είχε αποδοθεί το υπόλοιπο του συγκεκριμένου αποθεματικού (του αναλογούντος σε δικαιούχους ανεξόφλητων μετοχών) στο Ελληνικό Δημόσιο. ΌΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΣ, ΜΠΟΥΡΔΕΣ. Αν δε μετά την συγχώνευση δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμένη η υποχρέωση της ΕΤΕ, τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μπροστά σε υπόθεση ΑΠΑΤΗΣ.

— Β.– Οι αξιώσεις αποζημίωσης των κατόχων μετοχών Της Τράπεζας της Ανατολής «Banque d’Orient» είναι εξωπραγματικές, αβάσιμες και παράλογες.

1.– Οι κάτοχοι ανεξόφλητων μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, φαίνεται να μη κατανοούν ότι πρέπει να κόψουν κάθε ομφάλιο λώρο, από τη θεωρία – απάτη της ομάδας Σώρα – Λαμπράκη και την ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ εκτίμηση μιας μετοχής της πρώην Τράπεζας της Ανατολής, στην εξωφρενική τιμή, των 670 δισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ!!! Εν προκειμένω, ο συντάκτης της βλακώδους και ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ εκτιμήσεως, ανεξαρτήτως της προφάσεώς του, ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ να αποσύρει αυτήν την εκτίμησή του και αυτή η απόσυρση της εκτίμησης, (το έχω ξαναπεί) είναι ένα ουσιώδες στοιχείο, το οποίο κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αγνοήσει.

2.– Επίσης οι κάτοχοι ανεξόφλητων μετοχών, έχουν μια περίεργη εμμονή, στις ανούσιες εκπομπές υπέρ της ομάδας Σώρρα, του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Ένα δικαστήριο εκδίκασης αγωγών προς αποζημίωση δικαιωμάτων, δεν επιτρέπει να μετατραπεί μια εκδικαζόμενη υπόθεση, σε επίπεδο τηλεοπτικού χαβαλέ.

3.– Για να γίνει περισσότερο κατανοητή, η άποψη της παραπάνω παραγράφου Β1, σημειώνω ότι εύκολα μπορεί ένας αντίδικος ή ένας δικαστής να αναρωτηθεί και να ζητήσει να μάθει, τα πόσα τετράκις εκατομμύρια ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ έχει ήδη καταγράψει από τότε η ΕΤΕ, αν δεχθούμε ότι η μία μετοχή αξίζει σήμερα 670 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ. Αυτά θα πρέπει να αποδεικνύονται αμφίδρομα με την ίδια μεθοδολογία και τον ίδιο μαθηματικό τύπο, και όχι μονομερώς κατά το συμφέρον εκάστου ενδιαφερόμενου. ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΙΤΕ ΩΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΕΞ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, Ο ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 1 ΜΕΤΟΧΗΣ = 670 ΔΙΣ. Η χρήση της λογικής Σώρρα – Λαμπράκη από τους έχοντες έννομο συμφέρον, θα αποδειχθεί μπούμεραγκ σε μελλοντική δίκη, λόγω υποτίμησης των λίαν πιθανών αντιδράσεων και επιχειρημάτων του αντιδίκου.

4.– Τέλος, η νομική ομάδα των κατόχων ανεξόφλητων μετοχών, θα πρέπει να προβλέψει και να κωδικοποιήσει τις πιθανές μη σύνομες συμπεριφορές της ΕΤΕ, διότι η παντελής έλλειψη στοιχείων στη πλευρά της είναι μάλλον παραπλανητική και πιστεύω ότι σε μια δίκη θα εμφανίσει στοιχεία, τα οποία επιμελώς δεν δίδει στους αιτούντες. Για παράδειγμα, ενώ μνημονεύει στην απάντηση μία δημοσίευση, ΠΙΘΑΝΟΝ σε μια δίκη να εμφανίσει προς εντυπωσιασμό και άλλες ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ που να αφορούν και άλλα στάδια της διαδικασίας συγχώνευσης.

Απάντηση