ΣΑΜΑΡΑΣ -ΟΜΠΑΜΑ -ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΟ Ομπάμας με τον σφουγγαρίστρα του!!!

ΠΗΓΗ:  Ο Κύκλος Των Βλαμμένων Ποιητών

Απάντηση