WARANT - ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  — ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ:
   — Μετοχές free float = οι μετοχές (ιδίως οι τραπεζικές) που προέρχονται από ελεύθερη εγγραφή και διάθεση, για να υλοποιηθεί ο όρος της ευρείας διασποράς μια εισηγμένης στο χρηματιστήριο, κυρίως τραπεζικής μετοχής.
   — Warrants = Είναι παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα, τα οποία δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους, να αποκτήσουν συγκεκριμένες ποσότητες εισηγμένων μετοχών εταιρείας σε προκαθορισμένη τιμή. Ως Warrants χαρακτηρίζουν πολλοί και τα μετατρέψιμα σε μετοχές ομόλογα. Και εδώ αφορά κυρίως τραπεζικές μετοχές.

  — του Χρήστου Κίτσιου
Μετά τα warrants, τα hedge funds σάρωσαν και την προσφορά στις μετοχές. Λιγότεροι από 5 χιλιάδες μέτοχοι ελέγχουν πάνω από το 75% του free float και πάνω από το 80% των warrants. Γιατί οι ξένοι διευρύνουν τις θέσεις τους σε τράπεζες.

— Στα χέρια ολιγάριθμων παικτών βρίσκονται ήδη οι δεικτοβαρείς τραπεζικοί τίτλοι , αποκαλύπτοντας ότι τα hedge funds όχι μόνο έβαλαν πολλά λεφτά στις αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά κι ενίσχυσαν περαιτέρω τις θέσεις τους σε warrants και σε μετοχές στη διόρθωση του Ιουλίου.
Όπως αποκαλύπτουν τα μετοχολόγια της Alpha Bank και της Πειραιώς, πάνω από το 75% των διαπραγματευόμενων μετοχών τους (σ.σ. δεν συμπεριλαμβάνονται οι μετοχές που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον δεν είναι διαπραγματεύσιμες) είναι συγκεντρωμένο στα χέρια λίγων νομικών ή φυσικών προσώπων.
Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία καθώς στην αγορά είχε επικρατήσει η αντίληψη ότι οι «σοφιστικέ» ξένοι και εγχώριοι επενδυτές πωλούσαν μετοχές και αγόραζαν warrants τραπεζών για να μειώσουν τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, διατηρώντας όμως το «ποντάρισμα» στο Grecovery.

— Τώρα αυτή η αντίληψη καταρρίπτεται και καταδεικνύεται ότι τα hedge funds, που αποτελούν και τους μεγαλύτερους ξένους μετόχους των τραπεζών, «σκούπισαν» κατά τη διάρκεια του Ιουλίου το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς, ενισχύοντας τις μετοχικές τους θέσεις ή κτίζοντας θέσεις.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις χρηματιστών, το μεγαλύτερο μέρος των αγορών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου διενεργήθηκε από ξένους που δεν είχαν αξιοσημείωτες θέσεις σε τραπεζικές μετοχές και warrants.
Υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων, γίνεται αντιληπτό ότι τα hedge funds που επένδυσαν και επενδύουν στις τράπεζες δεν φοβούνται, προς το παρόν, για τυχόν αρνητικές εκπλήξεις που μπορεί να επιφυλάσσει η νέα διαγνωστική μελέτη της BlackRock για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Στελέχη της αγοράς, μιλώντας στο Euro2day, σημειώνουν ότι η Alpha και η Πειραιώς διαθέτουν επαρκές κεφαλαιακό απόθεμα, υψηλές συνέργειες και βελτιούμενη οργανική κερδοφορία λόγω της μείωσης του cost of funding και των εξόδων λειτουργίας. Όλα αυτά τους επιτρέπουν να σχηματίσουν στη διετία 2013-14 νέες προβλέψεις ως 4 δις ευρώ έκαστη, χωρίς να πέσει ο δείκτης EBA Core Tier I κάτω από το 12% – 11%.
«Πρόβλημα θα υπάρξει μόνο στην περίπτωση όπου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκτιναχθούν τη διετία 2013-14 με ρυθμούς ανάλογους του 2012», σημειώνουν χρηματιστές που εκτελούν συναλλαγές ξένων και γνωρίζουν από πρώτο χέρι την άποψή τους για τις εγχώριες τράπεζες.
Σε μια τέτοια περίπτωση, που δεν φαίνεται ορατή με τα υφιστάμενα δεδομένα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα ξεπεράσουν το 45% του συνολικού εν Ελλάδι χαρτοφυλακίου και ο δείκτης EBA Core Tier I των δύο τραπεζών θα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο υποχώρησης κάτω του 10% του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού.

— Όπως έγραψε το Euro2day.gr, οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση που θα βγάλει ο έλεγχος της BlackRock θα κινηθεί στα 5-6 δισ. ευρώ για όλο το σύστημα. Κεφάλαια που κατά ένα μέρος θα καλυφθούν από οργανική κερδοφορία και συνέργειες και κατά το άλλο από το υφιστάμενο κεφαλαιακό απόθεμα των τραπεζών, το οποίο θα ενισχυθεί περαιτέρω από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.
Υπάρχουν όμως και διαχειριστές κεφαλαίων που εκτιμούν ότι οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες θα είναι μικρότερες και θα καλυφθούν κατά ένα σημαντικό μέρος από τη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας, που επιφέρει η μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

  — Το 63,6% των μετοχών της Alpha σε 707 μετόχους!

Στην Alpha Bank οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές κατείχαν, στις 31/7, το 43% των μετοχών που ήταν διαπραγματεύσιμες (πλην δηλαδή αυτών του ΤΧΣ και των προνομιούχων του Δημοσίου), ενώ εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια το 7% και φυσικά και νομικά πρόσωπα το 44%. Το 6% των μετοχών, πλην ΤΧΣ, το κατείχε η οικογένεια Κωστόπουλου.

— Από τους 139.000 μετόχους της Alpha μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση, μόλις 707 κατέχουν πάνω το 63,65% των μετοχών που είναι διαπραγματεύσιμες. Κατέχουν, δηλαδή, 1,13 δισ. μετοχές από το 1,78 δισ. μετοχές της τράπεζας που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση. — Ο καθένας από τους παραπάνω μετόχους κατέχει περισσότερες από 150.001 μετοχές.
Αν συνυπολογισθεί ότι υπάρχουν άλλοι 3.956 μέτοχοι, με 30 ως 150 χιλιάδες μετοχές έκαστος, οι οποίοι κατέχουν το 12,8% των υπό διαπραγμάτευση τίτλων της Alpha, γίνεται αντιληπτό ότι τα «ισχυρά» χέρια έχουν σαρώσει πέραν των warrants και τη μετοχή της Alpha Bank.

  — Το 72% των warrants της Alpha στα χέρια 426 επενδυτών

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση στα warrants. Σύμφωνα με το μετοχολόγιο, μόλις 426 επενδυτές κατέχουν το 71,98% των παραστατικών τίτλων της Alpha, ενώ αν συνυπολογισθούν και 1.881 επενδυτές που κατέχουν από 30 ως 150 χιλ. warrants έκαστος, τότε το ποσοστό των warrants που ελέγχεται από ισχυρά χέρια φθάνει στο 80,7%!

— Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι της Alpha, πλην του ΤΧΣ, κατέχουν 1.784.269.648 μετοχές. Το ΤΧΣ κατέχει 9.138.636.364 μετοχές που αντιστοιχούν στο 83,66% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με τα δικαιώματα ψήφου να υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου περί ανακεφαλαιοποίησης (άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μόνο σε στρατηγικής σημασίας θέματα, όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις κ.ά.).
Οι παραπάνω μετοχές του ΤΧΣ αντιστοιχούν σε 1.233.503.482 warrants τα οποία κατέχουν οι ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Το κάθε warrant ενσωματώνει το δικαίωμα αγοράς 7,408 μετοχών Alpha κυριότητας ΤΧΣ.

  — Περίπου το 80% του free float της Πειραιώς το έχουν οι ξένοι

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία συγκέντρωσης και στην Πειραιώς. Με βάση τα στοιχεία μετοχολογίου της 2ας Ιουλίου, οι ξένοι θεσμικοί κατέχουν το 15,3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Αν δεν συνυπολογισθούν οι μετοχές του ΤΧΣ, τότε το ποσοστό που κατέχουν οι ξένοι θεσμικοί επί του free float της μετοχής φθάνει στο 80%!

— Δηλαδή οι ξένοι έβαλαν στην αύξηση της τράπεζας και ακολούθως με αγορές μετοχών πάνω από 800 εκατ. ευρώ και κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος των υπό διαπραγμάτευση μετοχών. Τα hedge funds κάλυψαν το σύνολο της ιδιωτικής τοποθέτησης των 500 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας και το bonus των δωρεάν μετοχών από τη Societe Generale καθώς και μέρος της υπόλοιπης αύξησης.
Ακόμη και αν από τους ξένους θεσμικούς αφαιρεθούν η Societe Generale και η BCP που έβαλαν 570 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ λαμβάνοντας μετοχές, το ποσοστό του free float της Πειραιώς που αυτοί κατέχουν διαμορφώνεται πάνω από 60%.

ΠΗΓΗ:  euro2day.gr

Απάντηση