ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ  — ….Όλο τον λαό, (χριστιανούς & μουσουλμάνους) εναντίον της ιμπεριαλιστικής επέμβασης!!!! Το Φανάρι, η Εκκλησία της Ελλάδας… ένοχη σιωπή στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστών!!!!

  — Λόγια του Φωτός

  — “Πόσο δικαίωμα μπορούμε να έχουμε, για να ακούσουμε τη λέξη συλλυπητηρίων που έχουμε ανάγκη, για όλα τα βάσανα, για όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες και σε όλες τις γωνιές της πατρίδας, και αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον εαυτό μας, πώς πρέπει αυτή τη λέξη, να την ακούσουμε και να την πούμε, ιδίως υπό το πρίσμα αυτών των περιστάσεων, που διανύουμε, και πόσο είναι αναγκαίο το έργο του λόγου της αλήθειας, και να το φωνάξουμε αυτό το δικαίωμα, για να απευθύνεται πάντα για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα, σαν θησαυρός δυνάμεως, μιας καλής και δίκαιης ζωής. Όλα αυτά τα λόγια αρχίζουν να έχουν αξία, όταν θέλουμε να μιλήσουμε με τον Κύριο, να ζητήσουμε από το Θεό όλα αυτά που προσευχόμαστε ως πιστοί, αυτά για τα οποία δικαίως πιστεύουμε. Και σας λέω, ότι όλοι θα βρούμε τον Κύριο, και πρέπει να Δοξάζουμε τον Θεό και να προσευχόμαστε για να επικρατήσει στη γη ειρήνη, για την ευτυχία των ανθρώπων”

  — Πατριάρχης Ιωάννης Ι΄ Γιαζίγκι

  — Αναρτήθηκε από sibilla

Απάντηση