ΠΟΝΤΙΚΙ -ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  — Γ.Δ.:  Μας “αντιγράψανε” Μπαρμπανίκο….. Καλό είναι αυτό…. Ν’ ανοίξει το θέμα.

  — Μπαρμπανίκος: Ν΄ ανοίξουν, δεν λέω, αλλά ν΄ ανοίγουν με ήθος. Σάμπως τους ζητά κανείς δικαιώματα??? Αλλά κάτι λείπει και αν λείπει αυτό το “κάτι” τα θέματα τα καταβροχθίζει η υστεροβουλία. Ας μιμηθούν τουλάχιστον το ήθος.

Απάντηση