ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  — Δεν είναι ψέμα, ούτε αστείο!!!! Είναι όμως του 1947 και τότε η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ δεν ανήκε σε Εβραίους.

  — Τότε, οι Εβραίοι δεν είχαν αποκτήσει ακόμα την οικονομική και πολιτική δύναμη που έχουν σήμερα και τα ΜΜΕ στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήσαν ελεύθερα και έγραφαν αλήθειες…. Και αποκαλούσαν τους Εβραίους ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ, όπως είναι και σήμερα, αλλά που τώρα πλέον οι δημοσιογράφοι είναι υπάλληλοί τους και γράφουν επ΄ αμοιβή τα γούστα τους.

  —Και έγραφε τότε το ρεπορτάζ  3 IANOYAPIOY 1947:

  — Λονδίνον. Tηλεγραφείται εξ Ιεροσολύμων ότι τρεις εκρήξεις εγένοντο εκεί (…) Εβραίοι τρομοκράται επετέθησαν εναντίον της έδρας της βρεταννικής αστυνομίας ως και εναντίον του στρατηγείου εις τον οίκον Σιτρούς του Tελ Αβίβ (…) Εις το κέντρον του Tελ Aβίβ διεξάγονται οδομαχίαι μεταξύ βρεταννικών στρατευμάτων και ενόπλων Εβραίων.

Απάντηση