ΒΙΟΧΑΛΚΟ   — Η εκτίμησή μου είναι, ότι αν συμβούν ακόμα 3-4 παρόμοιες κινήσεις μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων, η χούντα Σαμαρά – Βενιζέλου θα πέσει. Οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν πολλούς λόγους να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Η κίνηση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ είναι φυσική συνέπεια και ανεξάρτητα με το πως το δικαιολογούν στην ανακοίνωση, έρχεται σαν απάντηση χαστούκι κατά της σιωνιστικής χούντας των Αθηνών.
  — Η αποβιομηχάνιση της χώρας είναι γεγονός. Η χούντα βαφτίζει “επενδύσεις” κάθε κερδοσκοπική παρασιτική κίνηση υπηρεσιών αεριτζήδων διεθνών απατεώνων και εξοντώνει Ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις προς όφελος του ξένου ανταγωνισμού. Επί 15 χρόνια καταστροφικές οικονομικές πολιτικές ώθησαν τις βιοτεχνίες σε μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, όχι απλώς χωρίς το παραμικρό όφελος για την ελληνική οικονομία, αλλά με ταχύτατους ρυθμούς έφτασαν την ανεργία σε απίστευτα επίπεδα.
  — Από εκεί και μετά δεν υπάρχει γιατριά με τέτοια πολιτικά καθάρματα. Ο ένας μετά τον άλλο, όλοι οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν καθολική κατάρρευση και η χώρα είναι εδώ και 3 χρόνια σε ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ. Η σάπια κυβέρνηση είναι ανίκανη να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και βαφτίζει την στάση πληρωμών…. πρωτογενές πλεόνασμα. Όλος ο κόσμος γελά με τη κατάντια της χώρας μας.

  — Οι δανειστές ενδιαφέρονται να εισπράτουν τα δανεικά και τους τόκους και δεν τους ενδιαφέρει από που τα λειστεύει η χούντα. Είμαστε σε πολιτικοοικονομική ανωμαλία και τα πάντα έχουν καταρρεύσει. Κάθε συνετός επιχειρηματίας, είναι και αυτός στο στόχαστρο της χούντας. Κανένας δεν αντέχει να βλέπει να ευνοούνται σκανδαλωδώς οι αεριτζήδες και διαμετακομιστές ξένων προϊόντων και οι ντόπιες επιχειρήσεις να φορτώνονται όλα τα βάρη. Από εδώ και πέρα, ο κάθε έλληνας επιχειρηματίας θα προσπαθεί να σώσει ότι σώζεται και η κατάσταση θα χειροτερεύει.

   — Το διοικητικό συμβούλιο της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει τα εξής:
1.Την 13η Σεπτεμβρίου 2013 τα διοικητικά συμβούλια της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (στο εξής «ΒΙΟΧΑΛΚΟ») και της Viohalco S.Α. εταιρίας συμμετοχών, θυγατρικής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ με έδρα το Βέλγιο:
1)απεφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας για τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω συγχώνευση της εταιρίας Viohalco S.A. με την εταιρία Compagnie Financière et de Développement Industriel S.A. (στο εξής «Cofidin S.A.») με έδρα το Βέλγιο,
— 2) όρισαν ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.6.2013,
3) αποφάσισαν τη σύνταξη του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των διοικητικών συμβουλίων για τη διασυνοριακή συγχώνευση
4) ενέκριναν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των δύο εταιρειών για τον διορισμό κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα από το εμποροδικείο των Βρυξελλών για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και του άρθρου 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών,
και 5) παρέσχαν την εντολή να γίνουν οι κατα τον νόμο απαιτούμενες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.

2. Την 16η Σεπτεμβρίου 2013, σε δεύτερη συναφή συνεδρίασή τους τα διοικητικά συμβούλια της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και της Viohalco S.A.:
1) ενέκριναν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης,
2) όρισαν εκπροσώπους για την υπογραφή του,
και 3)  παρέσχαν εντολή να γίνουν οι κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.

3. Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την λογιστική αξία των συγχωνευομένων εταιρειών και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και του ελληνικού νόμου 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2005/56/ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών
εταιρειών.
4. Στο πλαίσιο της σχεδιασθείσης αναδιάρθρωσης, η απορροφώσα εταιρία Viohalco S.A. εν συνεχεία θα απορροφήσει την εταιρία Cofidin S.A., επίσης εταιρία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο και μέτοχο κατά 13,3% της απορροφώμενης ελληνικής εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Συνεπεία της ολοκλήρωσης των παραπάνω συγχωνεύσεων, οι μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με εισηγμένες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας Viohalco S.A. που θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. H σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε μία (1) μετοχή της Viohalco S.A. για κάθε μία (1) μετοχή της BΙΟΧΑΛΚΟ.
5. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών και των κατά περίπτωση αρμοδίων εποπτικών αρχών. Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2013.
   — 6. Με την αναδιάρθρωση σκοπείται η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και η δημιουργία ενός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιριών.
   — 7. Η εταιρία σύμφωνα με το νόμο θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης.

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

 

Απάντηση