Η ψευδαριστερή συμπαραστάτρια των.... ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών!!!

Η ψευδαριστερή συμπαραστάτρια των…. ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών!!!

  ….Πολιτικών που θα ζήλευε ακόμα και ο Πινοσέτ.

  — ΠΡΟΣ: Μπαρμπανίκο  Αρβανίτην , διαχειριστή του μπλογκ http://tsoutsouneros.arvanitis.eu/archives/40124

  — Υπέπεσεν εις την αντίληψήν μου άρθρον, εις την έγκριτον ιστοσελίδαν σας,  με τον τίτλον,   Ο ιδιωτικός τομέας ασφάλισης, χρησιμοποιεί συνδικαλιστές και πολιτικούς για να καπελώσει τη κοινωνική ασφάλιση!!!! ”   και θα ήθελα να σας ενημερώσω, σχετικώς με την αναφερομένην  “Ανακοίνωση για το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο,  (Αθήνα 20/12/2012),  της  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”.

  — Ως με επληροφόρησεν γνωστόν εις εμέ πρόσωπον, η ως άνω ανακοίνωσις, είναι σχετική, ως προς το περιεχόμενόν της,  με άλλην αναρτημένην εις την ιστοσελιδαν, http://www.syllogos.gr/announcePresent.php?id=1638&keywords , του “Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής Α.Ε.”   http://www.syllogos.gr/main.htm

  — Η  αναφερομένη ανακοίνωσις έχει ως εξής:

Φορολόγηση Ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων

http://www.syllogos.gr/announcePresent.php?id=1638&keywords

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
20-05-2011

Συνάδελφοι,
Με μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (25/2011) η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομίας, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να “βάλει χέρι” στα ομαδικά συμβόλαια και να φορολογήσει τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται σ’ αυτά, όχι όμως κατά την στιγμή της καταβολής των ασφαλίστρων οπότε θα έπρεπε να καταβάλει τον φόρο ο εργοδότης αλλά κατά την περίοδο που ο εργαζόμενος αποχωρεί από την υπηρεσία του και η φορολόγηση γίνεται επί της παροχής με υπόχρεο του φόρου τον εργαζόμενο!!!
Στα δικά μας ομαδικά συμβόλαια εφάπαξ παροχής ( 2361 και 3002 ) δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα επιπλέον φορολόγησης γιατί σήμερα οι εργοδοτικές εισφορές θεωρούνται δαπάνες και εκπίπτουν φορολογικά για ποσό μέχρι 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ το επιπλέον ποσό αναμορφώνεται λογιστικά στο τέλος κάθε χρόνου και έχει φορολογηθεί. Άρα έχει καταβληθεί φόρος πάνω στις εργοδοτικές εισφορές και συνεπώς δεν μπορεί το κράτος να τον ξανααπαιτήσει. Για το 2010 ο φόρος που καταβλήθηκε ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι στα δικά μας ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν υπάρχει επιπλέον θέμα φορολόγησης μιας και έχει καταβληθεί φόρος κατά την εισφορά και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας.
Όμως δεν είναι μόνο τα δικά μας συμβόλαια
Κινούμενοι με μια στεγνή φορομπηχτική λογική οι “ανεξάρτητοι” σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ακολουθώντας προφανώς κυβερνητικές εντολές, βάζουν με την γνωμοδότησή τους ουσιαστικά ταφόπλακα στον κλάδο ομαδικών ασφαλίσεων γιατί πλέον κανείς δεν θα ασφαλίζεται όταν ένα μεγάλο μέρος της παροχής θα φορολογείται κατά την ημερομηνία που αυτή θα καταβάλλεται με τον ανώτερο φορολογικό συντελεστή (σήμερα 45%).
Παρά τις μεγαλόσχημες αναπτυξιακές φανφάρες των κυβερνόντων, αποδεικνύεται ότι μόνος στόχος της κυβέρνησης είναι το να φορολογήσει οτιδήποτε μπορεί να αποφέρει προσωρινά έσοδα, παραγνωρίζοντας ότι ο κλάδος των ομαδικών ασφαλίσεων είναι από τους ελάχιστους κλάδους ασφάλισης που κινήθηκαν αναπτυξιακά και που μπορεί στις σημερινές συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας να δώσει ένα σημαντικό κίνητρο αφενός στους εργοδότες να προσφέρουν μια παροχή στο προσωπικό τους κρατώντας παράλληλα χαμηλά το κόστος μισθοδοσίας, αλλά αφ ετέρου και στους εργαζόμενους που αποκτούν ένα σημαντικό κίνητρο παραγωγικότητας αλλά και “δέσμευσης” προς την εργοδότρια Εταιρία, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την πίστη τους προς την επιχείρηση..
Ο χαρακτηρισμός παράλληλα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της εργοδοτικής εισφοράς ως μισθού, θέτει εμμέσως πλην σαφώς και θέμα ασφαλιστικών εισφορών που θα αυξήσουν επιπλέον 20% το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς, καθιστώντας απαγορευτικά το σύνολο των ομαδικών συμβολαίων εφάπαξ ή συνταξιοδοτικής παροχής.
Αν αυτή είναι η πολιτική ανάπτυξης που προτείνει και εφαρμόζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για τις Ασφαλιστικές Εταιρίες εμείς από την πλευρά μας την χαρακτηρίζουμε θνησιγενή, αντιαναπτυξιακή, μια πολιτική που θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης με άμεσες συνέπειες στους καταναλωτές, στα δίκτυα πωλήσεων και στους εργαζόμενους.
Η Διοίκηση της Εταιρίας μας οφείλει αντί να ασχολείται με πράγματα που έπρεπε να απασχολούν το πολύ έναν προϊστάμενο επιπέδου υπηρεσίας, να σκύψει πάνω από τα μεγάλα θέματα και επί τέλους να αρχίσει να παράγει ασφαλιστική πολιτική.
Αυτός είναι ο ρόλος της. Θα το καταλάβει άραγε, ή απλά θα παρακολουθεί αδιάφορα την παραγωγή να συρρικνώνεται και τους πελάτες και το παραγωγικό δίκτυο να απομακρύνονται από εμάς;
Από την πλευρά μας καταδικάζουμε την κυβερνητική απόφαση για φορολόγηση μέρους των ομαδικών συμβολαίων κατά το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς θεωρώντας την σαν ένα μέτρο που ενισχύει την κρίση που υπάρχει σήμερα και που στην πραγματικότητα θα μειώσει αντί να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα και καλούμε τους εργαζόμενους να παλέψουν για την ανατροπή αυτών των πολιτικών που θα ζήλευε ακόμα και ο Πινοσέτ.
Συναδελφικά
Η Σ.Ε.

Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι, η λύσις ήτις εδόθη δια την φορολογίαν των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων των Ασφαλιστικών  Εταιρειών, ουδεμίαν σχέσιν έχει με την από του Μάιου 2011, σχετικήν επί του αντικειμένου, γνωμάτευσιν  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Περαιτέρω ως βασίμως και εγκύρως επληροφορήθην,  το περιβάλλον του υφυπουργού κ. Γεωργίου Μαυραγάνη εγνώριζεν την άνω ανακοίνωσιν από τας αρχάς Οκτωβρίου 2012, πολύ πριν την έναρξη της γενομένης συζητήσεως του -τότε- φορολογικού νομοσχεδίου, εις την νομοπαρασκευαστικήν επιτροπήν.
Επίσης, ως με διαβεβαίωσεν το ως άνω, γνωστόν εις εμέ και μη αμφισβητούμενον ως προς την ειλικρίνειάν του πρόσωπον, ο υφυπουργός κ. Γεώργιος Μαυραγάνης, ήτο ενήμερος δια την υφισταμένην φοροδιαφυγήν από τας αρχάς Αυγούστου 2012 και ουδέν έπραξεν, ζημίωσας ούτω το Ελληνικόν Δημόσιον με διαφυγόντα φορολογικά έσοδα, δεκάδων εκατομμυρίων €!!!!
Κατόπιν των ανωτέρω, φρονώ αξιότιμε κ. Αρβανίτη ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας οφείλει να δώσει εντολήν διερεύνησης του θέματος, δια τον καταλογισμόν ευθυνών, όπου υφίστανται.
Ευχαριστώ δια την φιλοξενίαν,
Ελευθέριος Τ. Καπλάνης
Συνταξιούχος Δημοδιδάσκαλος

1 Comment

  • Ο/Η AKERMOS λέει:

    Μπαρμπανίκο δεν τον βλέπω καλά τον Δημοδιδάσκαλο ….τον “επάνω” ….γιατί ο “κάτω” έχει “αποβιώσει” προ πολλού, εξ’ ου και τους έχει γραμμένους.

Απάντηση