Απορία Αυτόλυκου: “Και τώρα πως θα ζήσουμε χωρίς φασίστες???”

30 Σεπτεμβρίου 2013
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΑΣΙΣΤΩΝΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ

Απάντηση