ΜΠΕΡΙΣΑ -ΜΠΕΖΙΑΝΗ -ΡΑΜΑ  — Σταθερή αξία για την Αλβανική πολιτική παραμένει η Κωνσταντίνα Μπεζιάνη, ως πρόεδρος της Κρατικής Επιτροπής για τις Μειονότητες η οποία αναφέρεται απευθείας στον εκάστοτε πρωθυπουργό της Αλβανίας.

  — Σημειώνεται ότι τοποθετήθηκε στην θέση αυτή, όταν ιδρύθηκε η επιτροπή, επί σοσιαλιστικής κυβερνήσεως Φάτος Νάνο. Παρέμεινε κατά τις δύο θητείες του δεξιού Σαλί Μπερίσα και συνεχίζει να ηγείται της επιτροπής, και επί της προσφάτως σχηματισθείσας σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Έντι Ράμα. 

  — Αποστολή της επιτροπής αυτής είναι η ανάδειξη των μειονοτήτων και η διαμεσολάβηση μεταξύ των οργάνων τους και του κράτους για την προστασία και ανάπτυξή τους. Παρ’ όλα αυτά όμως, τα 10 χρόνια λειτουργίας της δεν έχει να επιδείξει κάποιο έργο εκτός από τις κατά καιρούς δηλώσεις της προέδρου της. Η κυρία Μπεζιάνη έχει, ούκ ολίγες φορές, δηλώσει πως η Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία ευημερεί απολαμβάνοντας όλα τα δικαιώματα που της αρμόζουν από το αλβανικό κράτος. Αυτή της η θέση είναι ίσως ο λόγος που στην επίσημη σελίδα της επιτροπής στο διαδίκτυο (http://www.kshm.gov.al) ο τομέας «Ελληνική Μειονότητα» είναι… «υπό κατασκευή», σε αντίθεση με τους τομείς που αφορούν άλλες εθνικές μειονότητες στην Αλβανία (Σέρβικη κ.α.) που προβάλλονται μέσα από αυτήν την σελίδα.

  — Μεταξύ των μειονοτήτων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, είναι και η… «Μακεδονική» όπως αυτή αναγνωρίστηκε από την κυρία Μπεζιάνη η οποία φρόντισε για την επίσημη κατοχύρωσή της από το αλβανικό κράτος.

ΜΠΕΖΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ -Πρόεδρος επιτροπής μειονοτήτων   — Δύο πιθανά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν. Είτε η κυρία Μπεζιάνη κάνει πολύ καλά την δουλειά τους εξυπηρετώντας την διαχρονική στρατηγική της Αλβανίας έναντι των εθνικών μειονοτήτων και ειδικά της ελληνικής που είναι η μόνη σημαντική τόσο αριθμητικά όσο και πολιτικά, είτε διαθέτει τις κατάλληλες επαφές (στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού).

Αναρτήθηκε από ΑΥΤΟΝΟΜΗ

Απάντηση