ΣΧΟΛΙΑ επί της υπ.αρ.5 της 31/1/2011.  ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
Τομέα Γεωλογικών Επιστημών & Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.
Δντ/ας Εργαστηρίου καθ. Αικατ.Χρονοπούλου-Σερελή.
Σύμφωνα με το σχετικό  έγγραφο της καθηγήτριας, συμπεραίνομε ότι :

Κακώς πραγματοποιήθηκαν  οι παρελθούσες αρνητικές για το περιβάλλον οικοδομικές επεμβάσεις:

1.       Οι υδάτινες διαδρομές των σκυροδετημένων  καναλιών με τις αντίστοιχες υπόγειες δεξαμενές τους, στον Ροδώνα (3000 κυβ.μ.  μπετόν ) και στα Πλατάνια (350 κυβ.μ. μπετόν), μειώνουν  την   βλάστηση από 1990 τ.μ. και  678 τ.μ. αντιστοίχως. Ήτοι περίπου  21/2 στρέμματα.

2.       Η σκυροδέτηση  250 κυβ.μ. μπετόν  στη θέση του πρώην βραχώδους  συντριβανιού με κωδ. Y03  σε επιφάνεια    200 τ.μ.

3.       Το πλάτωμα και περιμετρικά της επιχωμένης  σκάφης από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 770 κυβ.μ. στη θέση πρώην σιντριβάνι Y00, υπόγεια σκάφη θεμελίωσης  που καλύφθηκε  με μαρμαροκυβόλιθους σε συνολική έκταση    1589.62 τ.μ. ήτοι 11/2 στρέμμα.

4.       Το δάπεδο  και η θεμελίωση της έκτασης του πρώην περιπτέρου   ενηλίκων         (σήμερα σκυροδετημένο σε 80 τ.μ.)  ΗΟ1 εκτάσεως, σύμφωνα με τα σχέδια,   737.50 τ.μ.

5.       Οι αποτυπωμένες στη μελέτη  διαστρώσεις και νέες κατασκευές 350 κυβ.μ. μπετόν για θέατρο  Ι01 στη δασική νησίδα Αλίκη  σε έκταση 2027 τ.μ. ήτοι αποψιλούμενη  έκταση  2 στρεμμάτων.

6.       Η  διαχρονικά και εκ νέου καταπατηθείσα  Δασική έκταση του προαυλίου χώρου του Green Park,  από διαζώματα-τοιχία και εγκιβωτισμούς μπετόν, πρός αποκλεισμό της κοινοχρησίας,  σε εκτιμούμενη έκταση   1919 τ.μ. ήτοι περίπου 2 στρεμμάτων.

7.       Το Οδικό Δίκτυο πεζοδρόμων, δρόμων και δρομίσκων του Πεδίου του Άρεως  (σύμφωνα με τα επίσημα σχέδια και την αποτυπωθείσα  Αναλυτική Επιμέτρησή μας ), σήμερα διαστρωμένο με σκυρόδεμα & μαρμαρογρανιτοκυβόλιθους, ήτοι με μή οικολογικά υλικά και ενάντια στην  εδαφική διαπερατότητα – διαπνοή,   επιφανείας  27811.39 τ.μ. αφαιρεί δασική επιφάνεια  περίπου 28,5 στρεμμάτων.

8.       Η  ανήκουσα στη  συνολική έκταση  των 235 στρεμμάτων του Π.Α   καταπατηθείσα έκταση από τον  Πανελλήνιο Γ.Σ με κτιριακές κατασκευές  μπετόν – σφραγίσεων γης και εκτός Φακέλου Μελέτης Αναπλάσεως  2008.       5661 τ.μ., περίπου 51/2 στρέμμ.

9.       Η περιμετρικά του κτιριακού κελύφους  του Άλσους – πρώην Οικονομίδη, αφαιρεθείσα βλάστηση,  σύμφωνα με τα σχέδια Ανάπλασης 2008 και η δασική έκταση που πρόκειται να πλακοστρωθεί  2375 τ.μ. ,  ήτοι 2 ½ στρέμματα.

10.   Το μη καθαιρεθέν υπάρχον αντλιοστάσιο καθώς  και το νεόδμητο κατασκευασθέν, που απομειώνουν δασική έκταση  περίπου 11/2 στρέμματος:    Το νεοδομηθέν, κατά την άποψη μας, δεν προορίζεται για την εξυπηρέτηση του ποτίσματος του πάρκου, αλλά για την ανάδευση των υδάτων των εκ περισσού κατασκευασθέντων καναλιών (Πλατάνια-Ροδώνα και ογκωδέστατων από ΜΠΕΤΟΝ μαρμαροσυντριβανιών της κεντρικής πλατείας-πρώην περιπτέρου).

11.   Το υπάρχον κτίριο «Info» -εκδοτήριο εισιτηρίων και το εκ νέου κατασκευασθέν άνευ αδείας  υπαίθριο γλυπτό-Τέμενος της κ.Βασσάλου, με συνολική κατάληψη δασικής έκτασης (150+150)  = 300 τ.μ.

12.   Η κατά μήκος διάνοιξη υπόγειων ορυγμάτων,  σε σύνολο 10 περίπου οδικών κυβολιθοστρωμένων παρόδων, μήκους περίπου 10 μ. έκαστο, γιά τοποθέτηση υπόγειων καναλιών από μπετόν.

13.   Οι υπάρχουσες κτιριακές κατασκευές, τουαλέτες, αποθήκες εκκλησιών κ.λ.π   του Π.Α  που απομειώνουν σημαντική  δασική έκταση.

Συνολικά η  Δασική Έκταση μειώνεται – σφραγίζεται – συρρικνούται, (σύμφωνα και με τις ψηφ.φωτό), σε τουλάχιστον:

60 στρέμματα,  ή ¼ της συνολικής δασικής εκτάσεως των 235 στρεμμ.   (λόγω των 6.000 κυβ.μ. οπλισμένων σκυροδεμάτων).

Δεδομένου ότι η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα – υπογείων ρευμάτων βρίσκεται, ως γνωστό, σε βάθη άνω των 100 – 150 μ. ( τα αστικά εδάφη είναι περισσότερο αλκαλικά, ευτροφικά, ρυπασμένα, ξηρότερα ), συμπεραίνουμε ότι εκείνην την εποχή πραγματο-ποιείτο ανεμπόδιστα η επικοινωνία της  επιφάνειας  του φυσικού εδάφους με τον υπόγειουδροφόρο ορίζοντα. Και τούτο διότι τότε απουσίαζαν παντελώς οι επιστρωμένες με δομικά υλικά σφραγισμένες επιφάνειες. Σήμερα εν έτει 2011 με το επιμετρηθέν τουλάχιστον  ¼ της επιφάνειας του πάρκου των 235 στρεμμάτων υπό καθεστώς «σφραγίσεως γης», συνεπώς καλυμμένο με δομικά υλικά π.χ μπετόν σε υπάρχουσες και νεόδμητες οικοδομές, καθώς και την εκτεταμένη επίστρωση μαρμαρογρανιτοκυβόλιθων (της εδαφικής οροφής) και με κίνδυνο τον κατακερματισμό της βιοποικιλότητας,  η διυγραντική  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ μεταξύ ΕΔΑΦΟΥΣ και ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ.!

K

ακώς λοιπόν και εκτός χρονοδιαγράμματος, συνεχίζονται  να  υλοποιούνται τα έργα Αναπλάσεως και κατά παρέκλιση των δηλώσεων της πρώην Υπερνομάρχου, το 2010 ότι η  Ανάπλαση ……………………..ολοκληρώθηκε,  π.χ. Τα πολυάριθμα κόκκινα και δαπανηρά κολονοσίδερα σε αντίθεση με τα δένδρα,  μήπως είναι εκ του περισσού και  δεν  συνάδουν με την φυσική δασικότητα του πάρκου;

 • Οι πολλαπλοί διανοιχθέντες και κατασκευασθέντες υπερσυμβατικοί δρόμοι & δρομίσκοι  ( ευρισκόμενοι σε μικρότερη απόσταση των 200 μ. από την περίφραξη ),  σε τι αποσκοπούν,  αφου απομειώνουν – αποψιλώνουν δασική περιοχή με δένδρα υψηλής οροφής;

Οι μετρήσεις από την πλευρά του εργαστηρίου του Γεωπον. Παν. διενεργήθηκαν  προ του 2008. Υπενθυμίζουμε ότι οι περισσότεροι δρόμοι του Π.Α (τουλάχιστον οι εντός του  εργοταξίου ευρισκόμενοι), εν έτει 2008-10, είχαν απαλλαγεί από την άσφαλτο και είχαν μετατραπεί σε χωμάτινους. Οι χωμάτινοι δρόμοι μαζί με τις γειτνιάζουσες δασικές νησίδες δημιουργούσαν ένα πραγματικό ενιαίο  δασικό σύνολο,  έστω από τότε ήδη κουτσουρεμένο, ο οποίος αυτός χώρος διατηρούσε εις το έπακρον την διαπερατότητα-διαπνοή, δηλαδή λαϊκά,  μπορούσε το έδαφος να αναπνέει, να ποτίζεται & να αυτοποτίζεται,  ούτως ώστε οι ρίζες των δένδρων να μπορούν να εξασφαλίζουν την διύγρανση και αναπνοή των δένδρων και επίσης να μειώνεται η θερμοκρασιακή διακύμανση του πάρκου σε σύγκριση με τους γύρω δρόμους και κτίρια, δίνοντας μια  πινελιά δροσιάς στο επιβαρυμένο κέντρο της Αθήνας  (σχετ. έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. κατάθεσης  1230  από 4/2/2010   που δεν εχει απαντηθεί ).
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα ως άνω και τις αγνοηθείσες οχλήσεις μας, συνάγεται ότι κακώς  η  Πολιτεία  δεν επιλαμβάνεται  του θέματος,  αναφορικά με την προκύπτουσα ΑΝΩΦΕΛΗ για το κοινωνικό σύνολο «ανάπλαση»,  μολονότι  η παρελθούσα,   εν έτει 2003,    προταθείσα  αντιοικολογική,   είχε ήδη παραβλεφθεί και απορριφθεί (έγγραφο δασολόγου Ντούρου ).

Οι κάτοικοι-θαμώνες

Μαρκαράς Πόλ Αρχ.Μηχ.
Παρασχάκης Γεώργιος Δικαστικός Επιμελητής

3 Comments

 • “AΝΑΠΛΑΣΗ” ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ των ΑΘΗΝΩΝ: in “Post Mortem”

  ΓΟΛΓΟΘΑΣ εως το ΣτΕ & ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ.

  Στην ΗΜΙΤΕΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ που μας παρέδωσε το Ελληνικό Κράτος, ως φαίνεται με μια απλή ματιά, απαντούμε:

  Παρεδόθη καθυστερημένα τουλάχιστον κατά 1.1/2 έτος.

  Αντί για Οικολογικού τύπου Ανάπλαση Πάρκου, είδαμε διαχρονικά και μέσω πολυάριθμων ψηφιακών φωτό την κατασκευή – ενταφιασμό συνόλου κυβικών μέτρων όγκου μπετόν 6.000 κ.μ, δηλαδή όγκου μπετόν ισοδύναμων με τον όγκο μπετόν “6” 6όροφων πολυκατοικιών μέσα ………σε δασική έκταση.!!!

  Ο αρχικός προυπολογισμός 9,150.000 $ Ευρώ ( το έτος 2006 ) + 400.000 $Ευρώ με το νέο εγκριθέν κονδύλι για αποκατάσταση φθορών στην πλ.Πρωτομαγιάς + τις τυχόν αναθεωρήσεις, δεν προσέφερε τίποτα το ουσιώδες στο Πάρκο και τούτο διότι : ανύπαρκτες τουαλέττες, μη αναπλασθέν κτίριο Αλσους – Οικονομίδη, μή αναπλασθέν κτίριο Green Park, ανυπαρξία φύτευσης δένδρων υψηλής οροφής, σύμφωνα με τα έγγραφα των πρώην κων. Δασάρχη – Περιφερειάρχη η κεντρική πλατεία πλησίον πρώην περιπτέρου είναι αυθαίρετη { έγγραφα οικ.693/03/04/2009 – 699/07/04/2009 Γενικής Δνσης Περιφέρειας / Δνσης Δασών Αθηνών: Δασάρχης, με θέμα: Απόφαση Κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε δασική αναδασωτέα έκταση }….., η σφράγιση γής εδάφους από μή πορώδη υλικά σε δασική έκταση 1/4 της συνολικής των 235 στρεμμ.του Πάρκου {επιμέτρηση ειδικών επιστημόνων}, παρεμποδίζει ως τούτο γίνεται κατανοητό την διύγρανση και διαπνοή του εδάφους, τουτέστιν είναι ολωσδιόλου ΑντιΟικολογική.

  Όλα τούτα σε ευθεία αντίφαση με ότι αναγράφεται στην αναρτηθείσα πινακίδα πλησίον του μνημείου της Αθηνάς και ότι: το Εργον της Αναπλάσεως εν έτει Δεκ.2010…………Ολοκληρώθηκε.!

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.!!! {συνεχ. του σχετ.άρθρου ΤΕΕ 2604 της 18/10/10}.

  Με βαρύγδουπο τίτλο στην εφημερίδα τα Νέα της Κυψέλης Απρίλιος 2011, αναφέρεται ότι από την Περιφέρεια Αττικής διατίθενται επιπλέον κονδύλια 5,100,000 $ εκατ.ευρώ, που θα κατευθυνθούν και θα απορροφηθούν για τα έργα στο Αττικό Άλσος και το Πεδίον του Αρεως.

  Αλλά… Αναρωτιόμαστε εφόσον η Ανάπλαση ολοκληρώθηκε σύμφωνα και με επίσημες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ-Blogs – εφημερίδες και σύμφωνα με την ανηρτημένη πινάκιδα, τότε πως δέν ολοκληρώθηκε, ? ;; δεδομένου ότι: τα διατηρητέα κτίρια Αλσος Οικονομίδη ειναι γιαπί – Green Park γιαπί και οχετός εστία μόλυνσης – ενα μέρος των περιφερειακών δρόμων περιμένει τις παλέτες των μαρμάρων.
  Οι δύο κτιστές τουαλέτες του πάρκου να μην λειτουργούν μαζί με τις βρύσες και λογικά σύντομα θα είναι ανύπαρκτες. Η κεντρική είσοδος της λεωφ.Αλεξάνδρας προς το μνημείο Αθηνάς περιφραγμένη ερμητικά με λαμαρίνες εργοταξιακού τύπου, τις δε βραδυνές ώρες να απαγορεύεται η πρόσβαση. Το Φυτώριο των 8,1/2 στρεμμ. να παραμένει αλάνα και η υποσχεθείσα κομποστοποίηση να παραμένει ως όραμα θερινής νυκτός ( τα χρήματα όμως να έχουν ήδη διατεθεί και ήδη απορροφηθεί !!). Οι επεμβάσεις στο διαμορφωθέν ξέφωτο λόγω αποψιλώσεων στο χώρο Αλίκη μολονότι παράνομες κατά την άποψη μας, σήμερα για την γύρωθεν βλάστηση είναι καταστροφικές.

  Επειδή λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι μέρος των άνω χρημάτων θα διατεθεί για την αποπεράτωση των δύο διατηρητέων, Αλσος,Οικονομίδη – Green Park και λοιπές αποπερατώσεις, αναρωτιόμαστε τι είδους συντήρηση θα παρασχεθεί στο πολύπαθο αιωνόβιο Πεδίον του Αρεως των ΑΘΗΝΩΝ, αφου απο το άνωθεν δεύτερο κονδύλι, πολύ απλά ελάχιστα ΜΟΝΟΝ ψίχουλα θα απομείνουν, κατά την ταπεινή μας άποψη.

  Εν κατακλείδι μπορούμε να δηλώσουμε ευθαρσώς και απορούντες:
  ………………Γιατί να είμαστε όλοι οι Ελληνες βουτηγμένοι μέσα εκεί…………. που επικαλείται ο κύριος {που ματιάσανε} απο την Τρόικα – ΔΝΤ και γιατί να τα έχουμε φάει όλοι μαζί…. εμείς οι Έλληνες ?;;;;;;;;;;;;;

  Ας ανασκουμπωθούμε σήμερα λοιπόν όλοι εμείς οι ‘Ελληνες και ας δουλέψουμε σκληρά ούτως ώστε να πειθόμεθα “τοις κείνων ρήμασι”!!!!

  ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://polmarkarch.wordpress.com
  http://www.asda.gr/elxproi

  οι κάτοικοι-θαμώνες

  Παρασχάκης Γεώργιος Δικαστικός Επιμελητής

  Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ

 • Ο/Η Swell λέει:

  Πέραν των όσων σωστών υποστηρίζει η ανάρτηση, να συμπληρώσω ότι η “ανάπλαση” συνέβαλε στο γίνει το Πεδίον του Αρεως το πιο οικολογικό parking στην Αθήνα!

  http://swell-swell.blogspot.com/2011/01/parking.html

Απάντηση