ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 1940 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.

28 Οκτωβρίου 2013
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ 1940 ΑΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ 1940 ΒΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Γ.Δ.

Απάντηση